#bbcc8f

Hexadecimal Color Code

R:187 G:204 B:143

H:77 S:30 B:80

L*:79.46 a*:-15.96 b*:28.56

C:34% M:13% Y:52% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #e9ffb3 H:77 S:30 B:100 #d2e6a1 H:77 S:30 B:90 #bbcc8f H:77 S:30 B:80 #a3b37d H:77 S:30 B:70 #8c996b H:77 S:30 B:60 #758059 H:77 S:30 B:50 #5d6647 H:77 S:30 B:40 #464d36 H:77 S:30 B:30 #2f3324 H:77 S:30 B:20 #171a12 H:77 S:30 B:10 #000000 H:77 S:30 B:0
彩度 #92cc00 H:77 S:100 B:80 #98cc14 H:77 S:90 B:80 #9ecc29 H:77 S:80 B:80 #a4cc3d H:77 S:70 B:80 #a9cc52 H:77 S:60 B:80 #afcc66 H:77 S:50 B:80 #b5cc7a H:77 S:40 B:80 #bbcc8f H:77 S:30 B:80 #c0cca3 H:77 S:20 B:80 #c6ccb8 H:77 S:10 B:80 #cccccc H:77 S:0 B:80
補色 #8f9ccc H:227 S:30 B:80 #a08fcc H:257 S:30 B:80 #bf8fcc H:287 S:30 B:80
類似色 #cca08f H:17 S:30 B:80 #ccaf8f H:32 S:30 B:80 #ccbf8f H:47 S:30 B:80 #cacc8f H:62 S:30 B:80 #bbcc8f H:77 S:30 B:80 #abcc8f H:92 S:30 B:80 #9ccc8f H:107 S:30 B:80 #8fcc91 H:122 S:30 B:80 #8fcca0 H:137 S:30 B:80

#bbcc8fの配色パターン