#abcc8f

Hexadecimal Color Code

R:171 G:204 B:143

H:92 S:30 B:80

L*:78.36 a*:-21.86 b*:26.89

C:40% M:10% Y:53% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #d6ffb3 H:92 S:30 B:100 #c1e6a1 H:92 S:30 B:90 #abcc8f H:92 S:30 B:80 #96b37d H:92 S:30 B:70 #81996b H:92 S:30 B:60 #6b8059 H:92 S:30 B:50 #566647 H:92 S:30 B:40 #404d36 H:92 S:30 B:30 #2b3324 H:92 S:30 B:20 #151a12 H:92 S:30 B:10 #000000 H:92 S:30 B:0
彩度 #5fcc00 H:92 S:100 B:80 #6acc14 H:92 S:90 B:80 #75cc29 H:92 S:80 B:80 #80cc3d H:92 S:70 B:80 #8bcc52 H:92 S:60 B:80 #96cc66 H:92 S:50 B:80 #a0cc7a H:92 S:40 B:80 #abcc8f H:92 S:30 B:80 #b6cca3 H:92 S:20 B:80 #c1ccb8 H:92 S:10 B:80 #cccccc H:92 S:0 B:80
補色 #918fcc H:242 S:30 B:80 #af8fcc H:272 S:30 B:80 #cc8fca H:302 S:30 B:80
類似色 #ccaf8f H:32 S:30 B:80 #ccbf8f H:47 S:30 B:80 #cacc8f H:62 S:30 B:80 #bbcc8f H:77 S:30 B:80 #abcc8f H:92 S:30 B:80 #9ccc8f H:107 S:30 B:80 #8fcc91 H:122 S:30 B:80 #8fcca0 H:137 S:30 B:80 #8fccaf H:152 S:30 B:80

#abcc8fの配色パターン