#b3ccbb

R:179 G:204 B:187

H:139 S:12 B:80

L*:79.53 a*:-15.41 b*:4.79

C:35% M:13% Y:30% K:0%

sRGB-IEC61966-2.1 -> JapanColor2001Coated (RGB->CMYK)

色相 #ccb4b4 H:360 S:12 B:80 #ccb4b8 H:350 S:12 B:80 #ccb4bc H:340 S:12 B:80 #ccb4c0 H:330 S:12 B:80 #ccb4c4 H:320 S:12 B:80 #ccb4c8 H:310 S:12 B:80 #ccb4cc H:300 S:12 B:80 #c8b4cc H:290 S:12 B:80 #c4b4cc H:280 S:12 B:80 #c0b4cc H:270 S:12 B:80 #bcb4cc H:260 S:12 B:80 #b8b4cc H:250 S:12 B:80 #b4b4cc H:240 S:12 B:80 #b4b8cc H:230 S:12 B:80 #b4bccc H:220 S:12 B:80 #b4c0cc H:210 S:12 B:80 #b4c4cc H:200 S:12 B:80 #b4c8cc H:190 S:12 B:80 #b4cccc H:180 S:12 B:80 #b4ccc8 H:170 S:12 B:80 #b4ccc4 H:160 S:12 B:80 #b4ccc0 H:150 S:12 B:80 #b4ccbc H:140 S:12 B:80 #b4ccb8 H:130 S:12 B:80 #b4ccb4 H:120 S:12 B:80 #b8ccb4 H:110 S:12 B:80 #bcccb4 H:100 S:12 B:80 #c0ccb4 H:90 S:12 B:80 #c4ccb4 H:80 S:12 B:80 #c8ccb4 H:70 S:12 B:80 #ccccb4 H:60 S:12 B:80 #ccc8b4 H:50 S:12 B:80 #ccc4b4 H:40 S:12 B:80 #ccc0b4 H:30 S:12 B:80 #ccbcb4 H:20 S:12 B:80 #ccb8b4 H:10 S:12 B:80
明度 #e0ffea H:139 S:12 B:100 #cae6d3 H:139 S:12 B:90 #b4ccbb H:139 S:12 B:80 #9db3a4 H:139 S:12 B:70 #87998c H:139 S:12 B:60 #708075 H:139 S:12 B:50 #5a665e H:139 S:12 B:40 #434d46 H:139 S:12 B:30 #2d332f H:139 S:12 B:20 #161a17 H:139 S:12 B:10 #000000 H:139 S:12 B:0
彩度 #00cc41 H:139 S:100 B:80 #14cc4f H:139 S:90 B:80 #29cc5c H:139 S:80 B:80 #3dcc6a H:139 S:70 B:80 #52cc78 H:139 S:60 B:80 #66cc86 H:139 S:50 B:80 #7acc94 H:139 S:40 B:80 #8fcca2 H:139 S:30 B:80 #a3ccb0 H:139 S:20 B:80 #b8ccbe H:139 S:10 B:80 #cccccc H:139 S:0 B:80
補色 #c8b4cc H:289 S:12 B:80 #ccb4c4 H:319 S:12 B:80 #ccb4b8 H:349 S:12 B:80
類似色 #c4ccb4 H:79 S:12 B:80 #beccb4 H:94 S:12 B:80 #b8ccb4 H:109 S:12 B:80 #b4ccb5 H:124 S:12 B:80 #b4ccbb H:139 S:12 B:80 #b4ccc1 H:154 S:12 B:80 #b4ccc8 H:169 S:12 B:80 #b4cacc H:184 S:12 B:80 #b4c4cc H:199 S:12 B:80

#b3ccbbの配色パターン