#a3cccb

Hexadecimal Color Code

R:163 G:204 B:203

H:179 S:20 B:80

L*:79.2 a*:-13.64 b*:-3.95

C:41% M:11% Y:23% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ccfffe H:179 S:20 B:100 #b8e6e5 H:179 S:20 B:90 #a3cccb H:179 S:20 B:80 #8fb3b2 H:179 S:20 B:70 #7a9998 H:179 S:20 B:60 #66807f H:179 S:20 B:50 #526666 H:179 S:20 B:40 #3d4d4c H:179 S:20 B:30 #293333 H:179 S:20 B:20 #141a19 H:179 S:20 B:10 #000000 H:179 S:20 B:0
彩度 #00ccc9 H:179 S:100 B:80 #14ccc9 H:179 S:90 B:80 #29ccc9 H:179 S:80 B:80 #3dccca H:179 S:70 B:80 #52ccca H:179 S:60 B:80 #66ccca H:179 S:50 B:80 #7acccb H:179 S:40 B:80 #8fcccb H:179 S:30 B:80 #a3cccb H:179 S:20 B:80 #b8cccc H:179 S:10 B:80 #cccccc H:179 S:0 B:80
補色 #cca3b8 H:329 S:20 B:80 #cca3a4 H:359 S:20 B:80 #ccb7a3 H:29 S:20 B:80
類似色 #a4cca3 H:119 S:20 B:80 #a3ccad H:134 S:20 B:80 #a3ccb7 H:149 S:20 B:80 #a3ccc1 H:164 S:20 B:80 #a3cccb H:179 S:20 B:80 #a3c2cc H:194 S:20 B:80 #a3b8cc H:209 S:20 B:80 #a3aecc H:224 S:20 B:80 #a3a4cc H:239 S:20 B:80

#a3cccbの配色パターン