#a3c7cc

Hexadecimal Color Code

R:163 G:199 B:204

H:187 S:20 B:80

L*:77.86 a*:-10.84 b*:-6.46

C:41% M:14% Y:21% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca3a3 H:360 S:20 B:80 #cca3aa H:350 S:20 B:80 #cca3b1 H:340 S:20 B:80 #cca3b8 H:330 S:20 B:80 #cca3be H:320 S:20 B:80 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #bea3cc H:280 S:20 B:80 #b8a3cc H:270 S:20 B:80 #b1a3cc H:260 S:20 B:80 #aaa3cc H:250 S:20 B:80 #a3a3cc H:240 S:20 B:80 #a3aacc H:230 S:20 B:80 #a3b1cc H:220 S:20 B:80 #a3b8cc H:210 S:20 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #a3ccbe H:160 S:20 B:80 #a3ccb8 H:150 S:20 B:80 #a3ccb1 H:140 S:20 B:80 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #a3cca3 H:120 S:20 B:80 #aacca3 H:110 S:20 B:80 #b1cca3 H:100 S:20 B:80 #b8cca3 H:90 S:20 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5cca3 H:70 S:20 B:80 #cccca3 H:60 S:20 B:80 #ccc5a3 H:50 S:20 B:80 #ccbea3 H:40 S:20 B:80 #ccb8a3 H:30 S:20 B:80 #ccb1a3 H:20 S:20 B:80 #ccaaa3 H:10 S:20 B:80 #cca3a3 H:0 S:20 B:80
明度 #ccf9ff H:187 S:20 B:100 #b8e0e6 H:187 S:20 B:90 #a3c7cc H:187 S:20 B:80 #8faeb3 H:187 S:20 B:70 #7a9599 H:187 S:20 B:60 #667d80 H:187 S:20 B:50 #526466 H:187 S:20 B:40 #3d4b4d H:187 S:20 B:30 #293233 H:187 S:20 B:20 #14191a H:187 S:20 B:10 #000000 H:187 S:20 B:0
彩度 #00b4cc H:187 S:100 B:80 #14b7cc H:187 S:90 B:80 #29b9cc H:187 S:80 B:80 #3dbbcc H:187 S:70 B:80 #52becc H:187 S:60 B:80 #66c0cc H:187 S:50 B:80 #7ac2cc H:187 S:40 B:80 #8fc5cc H:187 S:30 B:80 #a3c7cc H:187 S:20 B:80 #b8cacc H:187 S:10 B:80 #cccccc H:187 S:0 B:80
補色 #cca3b3 H:337 S:20 B:80 #cca8a3 H:7 S:20 B:80 #ccbca3 H:37 S:20 B:80
類似色 #a3cca8 H:127 S:20 B:80 #a3ccb2 H:142 S:20 B:80 #a3ccbc H:157 S:20 B:80 #a3ccc7 H:172 S:20 B:80 #a3c7cc H:187 S:20 B:80 #a3bdcc H:202 S:20 B:80 #a3b3cc H:217 S:20 B:80 #a3a9cc H:232 S:20 B:80 #a8a3cc H:247 S:20 B:80

#a3c7ccの配色パターン