#2fede7

Hexadecimal Color Code

R:47 G:237 B:231

H:178 S:80 B:93

L*:85.47 a*:-45.17 b*:-9.98

C:58% M:0% Y:25% K:0%

明るい青緑系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #33fff8 H:178 S:80 B:100 #2ee6df H:178 S:80 B:90 #29ccc7 H:178 S:80 B:80 #24b3ae H:178 S:80 B:70 #1f9995 H:178 S:80 B:60 #1a807c H:178 S:80 B:50 #146663 H:178 S:80 B:40 #0f4d4a H:178 S:80 B:30 #0a3332 H:178 S:80 B:20 #051a19 H:178 S:80 B:10 #000000 H:178 S:80 B:0
彩度 #00ede5 H:178 S:100 B:93 #18ede6 H:178 S:90 B:93 #2fede7 H:178 S:80 B:93 #47ede8 H:178 S:70 B:93 #5fede8 H:178 S:60 B:93 #77ede9 H:178 S:50 B:93 #8eedea H:178 S:40 B:93 #a6edeb H:178 S:30 B:93 #beedec H:178 S:20 B:93 #d5edec H:178 S:10 B:93 #ededed H:178 S:0 B:93
補色 #ed2f95 H:328 S:80 B:93 #ed2f36 H:358 S:80 B:93 #ed882f H:28 S:80 B:93
類似色 #36ed2f H:118 S:80 B:93 #2fed59 H:133 S:80 B:93 #2fed88 H:148 S:80 B:93 #2fedb7 H:163 S:80 B:93 #2fede7 H:178 S:80 B:93 #2fc4ed H:193 S:80 B:93 #2f95ed H:208 S:80 B:93 #2f65ed H:223 S:80 B:93 #2f36ed H:238 S:80 B:93

#2fede7の配色パターン