#2feda1

Hexadecimal Color Code

R:47 G:237 B:161

H:156 S:80 B:93

L*:83.83 a*:-62.33 b*:24.24

C:61% M:0% Y:54% K:0%

明るい緑系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #33ffad H:156 S:80 B:100 #2ee69c H:156 S:80 B:90 #29cc8b H:156 S:80 B:80 #24b379 H:156 S:80 B:70 #1f9968 H:156 S:80 B:60 #1a8057 H:156 S:80 B:50 #146645 H:156 S:80 B:40 #0f4d34 H:156 S:80 B:30 #0a3323 H:156 S:80 B:20 #051a11 H:156 S:80 B:10 #000000 H:156 S:80 B:0
彩度 #00ed8e H:156 S:100 B:93 #18ed98 H:156 S:90 B:93 #2feda1 H:156 S:80 B:93 #47edab H:156 S:70 B:93 #5fedb4 H:156 S:60 B:93 #77edbe H:156 S:50 B:93 #8eedc7 H:156 S:40 B:93 #a6edd1 H:156 S:30 B:93 #beedda H:156 S:20 B:93 #d5ede4 H:156 S:10 B:93 #ededed H:156 S:0 B:93
補色 #ed2fda H:306 S:80 B:93 #ed2f7b H:336 S:80 B:93 #ed422f H:6 S:80 B:93
類似色 #7bed2f H:96 S:80 B:93 #4ced2f H:111 S:80 B:93 #2fed42 H:126 S:80 B:93 #2fed72 H:141 S:80 B:93 #2feda1 H:156 S:80 B:93 #2fedd1 H:171 S:80 B:93 #2fdaed H:186 S:80 B:93 #2fabed H:201 S:80 B:93 #2f7bed H:216 S:80 B:93

#2feda1の配色パターン