#fff9cf

Hexadecimal Color Code

R:255 G:249 B:207

H:53 S:19 B:100

L*:97.43 a*:-4.63 b*:20.92

C:2% M:3% Y:26% K:0%

黄系の色

色相 #ffcfcf H:360 S:19 B:100 #ffcfd7 H:350 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfe7 H:330 S:19 B:100 #ffcfef H:320 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfff H:300 S:19 B:100 #f7cfff H:290 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #e7cfff H:270 S:19 B:100 #dfcfff H:260 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #cfcfff H:240 S:19 B:100 #cfd7ff H:230 S:19 B:100 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #cfe7ff H:210 S:19 B:100 #cfefff H:200 S:19 B:100 #cff7ff H:190 S:19 B:100 #cfffff H:180 S:19 B:100 #cffff7 H:170 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100 #cfffe7 H:150 S:19 B:100 #cfffdf H:140 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffcf H:120 S:19 B:100 #d7ffcf H:110 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #e7ffcf H:90 S:19 B:100 #efffcf H:80 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ffffcf H:60 S:19 B:100 #fff7cf H:50 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #ffe7cf H:30 S:19 B:100 #ffdfcf H:20 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffcfcf H:0 S:19 B:100
明度 #fff9cf H:53 S:19 B:100 #e6e0ba H:53 S:19 B:90 #ccc7a5 H:53 S:19 B:80 #b3af91 H:53 S:19 B:70 #99967c H:53 S:19 B:60 #807d67 H:53 S:19 B:50 #666453 H:53 S:19 B:40 #4d4b3e H:53 S:19 B:30 #333229 H:53 S:19 B:20 #1a1915 H:53 S:19 B:10 #000000 H:53 S:19 B:0
彩度 #ffe100 H:53 S:100 B:100 #ffe41a H:53 S:90 B:100 #ffe733 H:53 S:80 B:100 #ffea4d H:53 S:70 B:100 #ffed66 H:53 S:60 B:100 #fff080 H:53 S:50 B:100 #fff399 H:53 S:40 B:100 #fff6b3 H:53 S:30 B:100 #fff9cc H:53 S:20 B:100 #fffce6 H:53 S:10 B:100 #ffffff H:53 S:0 B:100
補色 #cfecff H:203 S:19 B:100 #cfd4ff H:233 S:19 B:100 #e1cfff H:263 S:19 B:100
類似色 #ffd4cf H:7 S:19 B:100 #ffd5cf H:8 S:19 B:100 #ffe1cf H:23 S:19 B:100 #ffedcf H:38 S:19 B:100 #fff9cf H:53 S:19 B:100 #f9ffcf H:68 S:19 B:100 #ecffcf H:83 S:19 B:100 #e0ffcf H:98 S:19 B:100 #d4ffcf H:113 S:19 B:100

#fff9cfの配色パターン