#f7ffcf

Hexadecimal Color Code

R:247 G:255 B:207

H:70 S:19 B:100

L*:98.35 a*:-10.45 b*:22.1

C:7% M:0% Y:27% K:0%

黄緑系の色

色相 #ffcfcf H:360 S:19 B:100 #ffcfd7 H:350 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfe7 H:330 S:19 B:100 #ffcfef H:320 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfff H:300 S:19 B:100 #f7cfff H:290 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #e7cfff H:270 S:19 B:100 #dfcfff H:260 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #cfcfff H:240 S:19 B:100 #cfd7ff H:230 S:19 B:100 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #cfe7ff H:210 S:19 B:100 #cfefff H:200 S:19 B:100 #cff7ff H:190 S:19 B:100 #cfffff H:180 S:19 B:100 #cffff7 H:170 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100 #cfffe7 H:150 S:19 B:100 #cfffdf H:140 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffcf H:120 S:19 B:100 #d7ffcf H:110 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #e7ffcf H:90 S:19 B:100 #efffcf H:80 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ffffcf H:60 S:19 B:100 #fff7cf H:50 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #ffe7cf H:30 S:19 B:100 #ffdfcf H:20 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffcfcf H:0 S:19 B:100
明度 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #dee6ba H:70 S:19 B:90 #c6cca5 H:70 S:19 B:80 #adb391 H:70 S:19 B:70 #94997c H:70 S:19 B:60 #7b8067 H:70 S:19 B:50 #636653 H:70 S:19 B:40 #4a4d3e H:70 S:19 B:30 #313329 H:70 S:19 B:20 #191a15 H:70 S:19 B:10 #000000 H:70 S:19 B:0
彩度 #d5ff00 H:70 S:100 B:100 #d9ff1a H:70 S:90 B:100 #ddff33 H:70 S:80 B:100 #e1ff4d H:70 S:70 B:100 #e6ff66 H:70 S:60 B:100 #eaff80 H:70 S:50 B:100 #eeff99 H:70 S:40 B:100 #f2ffb3 H:70 S:30 B:100 #f7ffcc H:70 S:20 B:100 #fbffe6 H:70 S:10 B:100 #ffffff H:70 S:0 B:100
補色 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100
類似色 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffe3cf H:25 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #fffbcf H:55 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ebffcf H:85 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #d3ffcf H:115 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100

#f7ffcfの配色パターン