#ffcff7

Hexadecimal Color Code

R:255 G:207 B:247

H:310 S:19 B:100

L*:88.25 a*:23.36 b*:-13.18

C:5% M:27% Y:0% K:0%

紫系の色

色相 #ffcfcf H:360 S:19 B:100 #ffcfd7 H:350 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfe7 H:330 S:19 B:100 #ffcfef H:320 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfff H:300 S:19 B:100 #f7cfff H:290 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #e7cfff H:270 S:19 B:100 #dfcfff H:260 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #cfcfff H:240 S:19 B:100 #cfd7ff H:230 S:19 B:100 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #cfe7ff H:210 S:19 B:100 #cfefff H:200 S:19 B:100 #cff7ff H:190 S:19 B:100 #cfffff H:180 S:19 B:100 #cffff7 H:170 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100 #cfffe7 H:150 S:19 B:100 #cfffdf H:140 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffcf H:120 S:19 B:100 #d7ffcf H:110 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #e7ffcf H:90 S:19 B:100 #efffcf H:80 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ffffcf H:60 S:19 B:100 #fff7cf H:50 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #ffe7cf H:30 S:19 B:100 #ffdfcf H:20 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffcfcf H:0 S:19 B:100
明度 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #e6bade H:310 S:19 B:90 #cca5c6 H:310 S:19 B:80 #b391ad H:310 S:19 B:70 #997c94 H:310 S:19 B:60 #80677b H:310 S:19 B:50 #665363 H:310 S:19 B:40 #4d3e4a H:310 S:19 B:30 #332931 H:310 S:19 B:20 #1a1519 H:310 S:19 B:10 #000000 H:310 S:19 B:0
彩度 #ff00d5 H:310 S:100 B:100 #ff1ad9 H:310 S:90 B:100 #ff33dd H:310 S:80 B:100 #ff4de1 H:310 S:70 B:100 #ff66e6 H:310 S:60 B:100 #ff80ea H:310 S:50 B:100 #ff99ee H:310 S:40 B:100 #ffb3f2 H:310 S:30 B:100 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #ffe6fb H:310 S:10 B:100 #ffffff H:310 S:0 B:100
補色 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100
類似色 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #e3cfff H:265 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #fbcfff H:295 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfeb H:325 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfd3 H:355 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100

#ffcff7の配色パターン