#fff8cf

Hexadecimal Color Code

R:255 G:248 B:207

H:51 S:19 B:100

L*:97.18 a*:-4.13 b*:20.57

C:2% M:4% Y:26% K:0%

黄系の色

色相 #ffcfcf H:360 S:19 B:100 #ffcfd7 H:350 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfe7 H:330 S:19 B:100 #ffcfef H:320 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfff H:300 S:19 B:100 #f7cfff H:290 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #e7cfff H:270 S:19 B:100 #dfcfff H:260 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #cfcfff H:240 S:19 B:100 #cfd7ff H:230 S:19 B:100 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #cfe7ff H:210 S:19 B:100 #cfefff H:200 S:19 B:100 #cff7ff H:190 S:19 B:100 #cfffff H:180 S:19 B:100 #cffff7 H:170 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100 #cfffe7 H:150 S:19 B:100 #cfffdf H:140 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffcf H:120 S:19 B:100 #d7ffcf H:110 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #e7ffcf H:90 S:19 B:100 #efffcf H:80 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ffffcf H:60 S:19 B:100 #fff7cf H:50 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #ffe7cf H:30 S:19 B:100 #ffdfcf H:20 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffcfcf H:0 S:19 B:100
明度 #fff8cf H:51 S:19 B:100 #e6dfba H:51 S:19 B:90 #ccc6a5 H:51 S:19 B:80 #b3ad91 H:51 S:19 B:70 #99957c H:51 S:19 B:60 #807c67 H:51 S:19 B:50 #666353 H:51 S:19 B:40 #4d4a3e H:51 S:19 B:30 #333229 H:51 S:19 B:20 #1a1915 H:51 S:19 B:10 #000000 H:51 S:19 B:0
彩度 #ffd900 H:51 S:100 B:100 #ffdd1a H:51 S:90 B:100 #ffe033 H:51 S:80 B:100 #ffe44d H:51 S:70 B:100 #ffe866 H:51 S:60 B:100 #ffec80 H:51 S:50 B:100 #fff099 H:51 S:40 B:100 #fff4b3 H:51 S:30 B:100 #fff7cc H:51 S:20 B:100 #fffbe6 H:51 S:10 B:100 #ffffff H:51 S:0 B:100
補色 #cfeeff H:201 S:19 B:100 #cfd6ff H:231 S:19 B:100 #e0cfff H:261 S:19 B:100
類似色 #ffd6cf H:9 S:19 B:100 #ffd3cf H:6 S:19 B:100 #ffe0cf H:21 S:19 B:100 #ffeccf H:36 S:19 B:100 #fff8cf H:51 S:19 B:100 #faffcf H:66 S:19 B:100 #eeffcf H:81 S:19 B:100 #e2ffcf H:96 S:19 B:100 #d6ffcf H:111 S:19 B:100

#fff8cfの配色パターン