#fff5cf

Hexadecimal Color Code

R:255 G:245 B:207

H:48 S:19 B:100

L*:96.43 a*:-2.63 b*:19.53

C:1% M:6% Y:25% K:0%

黄系の色

色相 #ffcfcf H:360 S:19 B:100 #ffcfd7 H:350 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfe7 H:330 S:19 B:100 #ffcfef H:320 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfff H:300 S:19 B:100 #f7cfff H:290 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #e7cfff H:270 S:19 B:100 #dfcfff H:260 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #cfcfff H:240 S:19 B:100 #cfd7ff H:230 S:19 B:100 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #cfe7ff H:210 S:19 B:100 #cfefff H:200 S:19 B:100 #cff7ff H:190 S:19 B:100 #cfffff H:180 S:19 B:100 #cffff7 H:170 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100 #cfffe7 H:150 S:19 B:100 #cfffdf H:140 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffcf H:120 S:19 B:100 #d7ffcf H:110 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #e7ffcf H:90 S:19 B:100 #efffcf H:80 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ffffcf H:60 S:19 B:100 #fff7cf H:50 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #ffe7cf H:30 S:19 B:100 #ffdfcf H:20 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffcfcf H:0 S:19 B:100
明度 #fff5cf H:48 S:19 B:100 #e6ddba H:48 S:19 B:90 #ccc4a5 H:48 S:19 B:80 #b3ac91 H:48 S:19 B:70 #99937c H:48 S:19 B:60 #807b67 H:48 S:19 B:50 #666253 H:48 S:19 B:40 #4d4a3e H:48 S:19 B:30 #333129 H:48 S:19 B:20 #1a1915 H:48 S:19 B:10 #000000 H:48 S:19 B:0
彩度 #ffcc00 H:48 S:100 B:100 #ffd11a H:48 S:90 B:100 #ffd633 H:48 S:80 B:100 #ffdb4d H:48 S:70 B:100 #ffe066 H:48 S:60 B:100 #ffe680 H:48 S:50 B:100 #ffeb99 H:48 S:40 B:100 #fff0b3 H:48 S:30 B:100 #fff5cc H:48 S:20 B:100 #fffae6 H:48 S:10 B:100 #ffffff H:48 S:0 B:100
補色 #cff0ff H:198 S:19 B:100 #cfd8ff H:228 S:19 B:100 #ddcfff H:258 S:19 B:100
類似色 #ffd8cf H:12 S:19 B:100 #ffd1cf H:3 S:19 B:100 #ffddcf H:18 S:19 B:100 #ffe9cf H:33 S:19 B:100 #fff5cf H:48 S:19 B:100 #fdffcf H:63 S:19 B:100 #f0ffcf H:78 S:19 B:100 #e4ffcf H:93 S:19 B:100 #d8ffcf H:108 S:19 B:100

#fff5cfの配色パターン