#ffbab3

Hexadecimal Color Code

R:255 G:186 B:179

H:6 S:30 B:100

L*:81.64 a*:23.99 b*:13.4

C:0% M:38% Y:23% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb3b3 H:360 S:30 B:100 #ffb3bf H:350 S:30 B:100 #ffb3cc H:340 S:30 B:100 #ffb3d9 H:330 S:30 B:100 #ffb3e6 H:320 S:30 B:100 #ffb3f2 H:310 S:30 B:100 #ffb3ff H:300 S:30 B:100 #f2b3ff H:290 S:30 B:100 #e6b3ff H:280 S:30 B:100 #d9b3ff H:270 S:30 B:100 #ccb3ff H:260 S:30 B:100 #bfb3ff H:250 S:30 B:100 #b3b3ff H:240 S:30 B:100 #b3bfff H:230 S:30 B:100 #b3ccff H:220 S:30 B:100 #b3d9ff H:210 S:30 B:100 #b3e6ff H:200 S:30 B:100 #b3f2ff H:190 S:30 B:100 #b3ffff H:180 S:30 B:100 #b3fff2 H:170 S:30 B:100 #b3ffe6 H:160 S:30 B:100 #b3ffd9 H:150 S:30 B:100 #b3ffcc H:140 S:30 B:100 #b3ffbf H:130 S:30 B:100 #b3ffb3 H:120 S:30 B:100 #bfffb3 H:110 S:30 B:100 #ccffb3 H:100 S:30 B:100 #d9ffb3 H:90 S:30 B:100 #e6ffb3 H:80 S:30 B:100 #f2ffb3 H:70 S:30 B:100 #ffffb3 H:60 S:30 B:100 #fff2b3 H:50 S:30 B:100 #ffe6b3 H:40 S:30 B:100 #ffd9b3 H:30 S:30 B:100 #ffccb3 H:20 S:30 B:100 #ffbfb3 H:10 S:30 B:100 #ffb3b3 H:0 S:30 B:100
明度 #ffbab3 H:6 S:30 B:100 #e6a8a1 H:6 S:30 B:90 #cc958f H:6 S:30 B:80 #b3827d H:6 S:30 B:70 #99706b H:6 S:30 B:60 #805d59 H:6 S:30 B:50 #664a47 H:6 S:30 B:40 #4d3836 H:6 S:30 B:30 #332524 H:6 S:30 B:20 #1a1312 H:6 S:30 B:10 #000000 H:6 S:30 B:0
彩度 #ff1a00 H:6 S:100 B:100 #ff301a H:6 S:90 B:100 #ff4733 H:6 S:80 B:100 #ff5e4d H:6 S:70 B:100 #ff7566 H:6 S:60 B:100 #ff8c80 H:6 S:50 B:100 #ffa399 H:6 S:40 B:100 #ffbab3 H:6 S:30 B:100 #ffd1cc H:6 S:20 B:100 #ffe8e6 H:6 S:10 B:100 #ffffff H:6 S:0 B:100
補色 #b3ffe0 H:156 S:30 B:100 #b3f7ff H:186 S:30 B:100 #b3d1ff H:216 S:30 B:100
類似色 #fff7b3 H:54 S:30 B:100 #ffe4b3 H:39 S:30 B:100 #ffd1b3 H:24 S:30 B:100 #ffbeb3 H:9 S:30 B:100 #ffbab3 H:6 S:30 B:100 #ffcdb3 H:21 S:30 B:100 #ffe0b3 H:36 S:30 B:100 #fff4b3 H:51 S:30 B:100 #f7ffb3 H:66 S:30 B:100

#ffbab3の配色パターン