#ff80fd

Hexadecimal Color Code

R:255 G:128 B:253

H:301 S:50 B:100

L*:72.09 a*:64.59 b*:-41.11

C:22% M:55% Y:0% K:0%

軽い紫系の色

色相 #ff8080 H:360 S:50 B:100 #ff8095 H:350 S:50 B:100 #ff80aa H:340 S:50 B:100 #ff80bf H:330 S:50 B:100 #ff80d5 H:320 S:50 B:100 #ff80ea H:310 S:50 B:100 #ff80ff H:300 S:50 B:100 #ea80ff H:290 S:50 B:100 #d580ff H:280 S:50 B:100 #bf80ff H:270 S:50 B:100 #aa80ff H:260 S:50 B:100 #9580ff H:250 S:50 B:100 #8080ff H:240 S:50 B:100 #8095ff H:230 S:50 B:100 #80aaff H:220 S:50 B:100 #80bfff H:210 S:50 B:100 #80d5ff H:200 S:50 B:100 #80eaff H:190 S:50 B:100 #80ffff H:180 S:50 B:100 #80ffea H:170 S:50 B:100 #80ffd5 H:160 S:50 B:100 #80ffbf H:150 S:50 B:100 #80ffaa H:140 S:50 B:100 #80ff95 H:130 S:50 B:100 #80ff80 H:120 S:50 B:100 #95ff80 H:110 S:50 B:100 #aaff80 H:100 S:50 B:100 #bfff80 H:90 S:50 B:100 #d5ff80 H:80 S:50 B:100 #eaff80 H:70 S:50 B:100 #ffff80 H:60 S:50 B:100 #ffea80 H:50 S:50 B:100 #ffd580 H:40 S:50 B:100 #ffbf80 H:30 S:50 B:100 #ffaa80 H:20 S:50 B:100 #ff9580 H:10 S:50 B:100 #ff8080 H:0 S:50 B:100
明度 #ff80fd H:301 S:50 B:100 #e673e4 H:301 S:50 B:90 #cc66ca H:301 S:50 B:80 #b359b1 H:301 S:50 B:70 #994d98 H:301 S:50 B:60 #80407e H:301 S:50 B:50 #663365 H:301 S:50 B:40 #4d264c H:301 S:50 B:30 #331a33 H:301 S:50 B:20 #1a0d19 H:301 S:50 B:10 #000000 H:301 S:50 B:0
彩度 #ff00fb H:301 S:100 B:100 #ff1afb H:301 S:90 B:100 #ff33fc H:301 S:80 B:100 #ff4dfc H:301 S:70 B:100 #ff66fc H:301 S:60 B:100 #ff80fd H:301 S:50 B:100 #ff99fd H:301 S:40 B:100 #ffb3fe H:301 S:30 B:100 #ffccfe H:301 S:20 B:100 #ffe6ff H:301 S:10 B:100 #ffffff H:301 S:0 B:100
補色 #bdff80 H:91 S:50 B:100 #80ff82 H:121 S:50 B:100 #80ffc1 H:151 S:50 B:100
類似色 #8280ff H:241 S:50 B:100 #a280ff H:256 S:50 B:100 #c180ff H:271 S:50 B:100 #e180ff H:286 S:50 B:100 #ff80fd H:301 S:50 B:100 #ff80dd H:316 S:50 B:100 #ff80bd H:331 S:50 B:100 #ff809d H:346 S:50 B:100 #ff8280 H:1 S:50 B:100

#ff80fdの配色パターン