#f9f5fa

Hexadecimal Color Code

R:249 G:245 B:250

H:288 S:2 B:98

L*:96.96 a*:2.21 b*:-1.92

C:2% M:6% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #faf5f5 H:360 S:2 B:98 #faf5f6 H:350 S:2 B:98 #faf5f7 H:340 S:2 B:98 #faf5f7 H:330 S:2 B:98 #faf5f8 H:320 S:2 B:98 #faf5f9 H:310 S:2 B:98 #faf5fa H:300 S:2 B:98 #f9f5fa H:290 S:2 B:98 #f8f5fa H:280 S:2 B:98 #f7f5fa H:270 S:2 B:98 #f7f5fa H:260 S:2 B:98 #f6f5fa H:250 S:2 B:98 #f5f5fa H:240 S:2 B:98 #f5f6fa H:230 S:2 B:98 #f5f7fa H:220 S:2 B:98 #f5f7fa H:210 S:2 B:98 #f5f8fa H:200 S:2 B:98 #f5f9fa H:190 S:2 B:98 #f5fafa H:180 S:2 B:98 #f5faf9 H:170 S:2 B:98 #f5faf8 H:160 S:2 B:98 #f5faf7 H:150 S:2 B:98 #f5faf7 H:140 S:2 B:98 #f5faf6 H:130 S:2 B:98 #f5faf5 H:120 S:2 B:98 #f6faf5 H:110 S:2 B:98 #f7faf5 H:100 S:2 B:98 #f7faf5 H:90 S:2 B:98 #f8faf5 H:80 S:2 B:98 #f9faf5 H:70 S:2 B:98 #fafaf5 H:60 S:2 B:98 #faf9f5 H:50 S:2 B:98 #faf8f5 H:40 S:2 B:98 #faf7f5 H:30 S:2 B:98 #faf7f5 H:20 S:2 B:98 #faf6f5 H:10 S:2 B:98 #faf5f5 H:0 S:2 B:98
明度 #fefaff H:288 S:2 B:100 #e5e1e6 H:288 S:2 B:90 #cbc8cc H:288 S:2 B:80 #b2afb3 H:288 S:2 B:70 #989699 H:288 S:2 B:60 #7f7d80 H:288 S:2 B:50 #666466 H:288 S:2 B:40 #4c4b4d H:288 S:2 B:30 #333233 H:288 S:2 B:20 #19191a H:288 S:2 B:10 #000000 H:288 S:2 B:0
彩度 #c800fa H:288 S:100 B:98 #cd19fa H:288 S:90 B:98 #d232fa H:288 S:80 B:98 #d74bfa H:288 S:70 B:98 #dc64fa H:288 S:60 B:98 #e17dfa H:288 S:50 B:98 #e696fa H:288 S:40 B:98 #ebaffa H:288 S:30 B:98 #f0c8fa H:288 S:20 B:98 #f5e1fa H:288 S:10 B:98 #fafafa H:288 S:0 B:98
補色 #f8faf5 H:78 S:2 B:98 #f6faf5 H:108 S:2 B:98 #f5faf6 H:138 S:2 B:98
類似色 #f5f6fa H:228 S:2 B:98 #f5f5fa H:243 S:2 B:98 #f6f5fa H:258 S:2 B:98 #f8f5fa H:273 S:2 B:98 #f9f5fa H:288 S:2 B:98 #faf5fa H:303 S:2 B:98 #faf5f8 H:318 S:2 B:98 #faf5f7 H:333 S:2 B:98 #faf5f6 H:348 S:2 B:98

#f9f5faの配色パターン