#f9cfff

Hexadecimal Color Code

R:249 G:207 B:255

H:293 S:19 B:100

L*:87.96 a*:22.84 b*:-17.9

C:9% M:25% Y:0% K:0%

紫系の色

色相 #ffcfcf H:360 S:19 B:100 #ffcfd7 H:350 S:19 B:100 #ffcfdf H:340 S:19 B:100 #ffcfe7 H:330 S:19 B:100 #ffcfef H:320 S:19 B:100 #ffcff7 H:310 S:19 B:100 #ffcfff H:300 S:19 B:100 #f7cfff H:290 S:19 B:100 #efcfff H:280 S:19 B:100 #e7cfff H:270 S:19 B:100 #dfcfff H:260 S:19 B:100 #d7cfff H:250 S:19 B:100 #cfcfff H:240 S:19 B:100 #cfd7ff H:230 S:19 B:100 #cfdfff H:220 S:19 B:100 #cfe7ff H:210 S:19 B:100 #cfefff H:200 S:19 B:100 #cff7ff H:190 S:19 B:100 #cfffff H:180 S:19 B:100 #cffff7 H:170 S:19 B:100 #cfffef H:160 S:19 B:100 #cfffe7 H:150 S:19 B:100 #cfffdf H:140 S:19 B:100 #cfffd7 H:130 S:19 B:100 #cfffcf H:120 S:19 B:100 #d7ffcf H:110 S:19 B:100 #dfffcf H:100 S:19 B:100 #e7ffcf H:90 S:19 B:100 #efffcf H:80 S:19 B:100 #f7ffcf H:70 S:19 B:100 #ffffcf H:60 S:19 B:100 #fff7cf H:50 S:19 B:100 #ffefcf H:40 S:19 B:100 #ffe7cf H:30 S:19 B:100 #ffdfcf H:20 S:19 B:100 #ffd7cf H:10 S:19 B:100 #ffcfcf H:0 S:19 B:100
明度 #f9cfff H:293 S:19 B:100 #e0bae6 H:293 S:19 B:90 #c7a5cc H:293 S:19 B:80 #af91b3 H:293 S:19 B:70 #967c99 H:293 S:19 B:60 #7d6780 H:293 S:19 B:50 #645366 H:293 S:19 B:40 #4b3e4d H:293 S:19 B:30 #322933 H:293 S:19 B:20 #19151a H:293 S:19 B:10 #000000 H:293 S:19 B:0
彩度 #e100ff H:293 S:100 B:100 #e41aff H:293 S:90 B:100 #e733ff H:293 S:80 B:100 #ea4dff H:293 S:70 B:100 #ed66ff H:293 S:60 B:100 #f080ff H:293 S:50 B:100 #f399ff H:293 S:40 B:100 #f6b3ff H:293 S:30 B:100 #f9ccff H:293 S:20 B:100 #fce6ff H:293 S:10 B:100 #ffffff H:293 S:0 B:100
補色 #ecffcf H:83 S:19 B:100 #d4ffcf H:113 S:19 B:100 #cfffe1 H:143 S:19 B:100
類似色 #cfd4ff H:233 S:19 B:100 #d5cfff H:248 S:19 B:100 #e1cfff H:263 S:19 B:100 #edcfff H:278 S:19 B:100 #f9cfff H:293 S:19 B:100 #ffcff9 H:308 S:19 B:100 #ffcfec H:323 S:19 B:100 #ffcfe0 H:338 S:19 B:100 #ffcfd4 H:353 S:19 B:100

#f9cfffの配色パターン