#ed8d2d

Hexadecimal Color Code

R:237 G:141 B:45

H:30 S:81 B:93

L*:67.46 a*:29.73 b*:62.63

C:8% M:56% Y:86% K:0%

あざやかな橙系の色

色相 #ed2d2d H:360 S:81 B:93 #ed2d4d H:350 S:81 B:93 #ed2d6d H:340 S:81 B:93 #ed2d8d H:330 S:81 B:93 #ed2dad H:320 S:81 B:93 #ed2dcd H:310 S:81 B:93 #ed2ded H:300 S:81 B:93 #cd2ded H:290 S:81 B:93 #ad2ded H:280 S:81 B:93 #8d2ded H:270 S:81 B:93 #6d2ded H:260 S:81 B:93 #4d2ded H:250 S:81 B:93 #2d2ded H:240 S:81 B:93 #2d4ded H:230 S:81 B:93 #2d6ded H:220 S:81 B:93 #2d8ded H:210 S:81 B:93 #2daded H:200 S:81 B:93 #2dcded H:190 S:81 B:93 #2deded H:180 S:81 B:93 #2dedcd H:170 S:81 B:93 #2dedad H:160 S:81 B:93 #2ded8d H:150 S:81 B:93 #2ded6d H:140 S:81 B:93 #2ded4d H:130 S:81 B:93 #2ded2d H:120 S:81 B:93 #4ded2d H:110 S:81 B:93 #6ded2d H:100 S:81 B:93 #8ded2d H:90 S:81 B:93 #aded2d H:80 S:81 B:93 #cded2d H:70 S:81 B:93 #eded2d H:60 S:81 B:93 #edcd2d H:50 S:81 B:93 #edad2d H:40 S:81 B:93 #ed8d2d H:30 S:81 B:93 #ed6d2d H:20 S:81 B:93 #ed4d2d H:10 S:81 B:93 #ed2d2d H:0 S:81 B:93
明度 #ff9830 H:30 S:81 B:100 #e6892c H:30 S:81 B:90 #cc7927 H:30 S:81 B:80 #b36a22 H:30 S:81 B:70 #995b1d H:30 S:81 B:60 #804c18 H:30 S:81 B:50 #663d13 H:30 S:81 B:40 #4d2e0f H:30 S:81 B:30 #331e0a H:30 S:81 B:20 #1a0f05 H:30 S:81 B:10 #000000 H:30 S:81 B:0
彩度 #ed7700 H:30 S:100 B:93 #ed8218 H:30 S:90 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed9a47 H:30 S:70 B:93 #eda65f H:30 S:60 B:93 #edb277 H:30 S:50 B:93 #edbe8e H:30 S:40 B:93 #edcaa6 H:30 S:30 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #ededed H:30 S:0 B:93
補色 #2deded H:180 S:81 B:93 #2d8ded H:210 S:81 B:93 #2d2ded H:240 S:81 B:93
類似色 #ed8d2d H:30 S:81 B:93 #ed5d2d H:15 S:81 B:93 #ed2d2d H:0 S:81 B:93 #edbd2d H:45 S:81 B:93 #eded2d H:60 S:81 B:93 #bded2d H:75 S:81 B:93 #8ded2d H:90 S:81 B:93

#ed8d2dの配色パターン