#cded2d

Hexadecimal Color Code

R:205 G:237 B:45

H:70 S:81 B:93

L*:88.79 a*:-32.7 b*:80.3

C:30% M:0% Y:84% K:0%

あざやかな黄緑系の色

色相 #ed2d2d H:360 S:81 B:93 #ed2d4d H:350 S:81 B:93 #ed2d6d H:340 S:81 B:93 #ed2d8d H:330 S:81 B:93 #ed2dad H:320 S:81 B:93 #ed2dcd H:310 S:81 B:93 #ed2ded H:300 S:81 B:93 #cd2ded H:290 S:81 B:93 #ad2ded H:280 S:81 B:93 #8d2ded H:270 S:81 B:93 #6d2ded H:260 S:81 B:93 #4d2ded H:250 S:81 B:93 #2d2ded H:240 S:81 B:93 #2d4ded H:230 S:81 B:93 #2d6ded H:220 S:81 B:93 #2d8ded H:210 S:81 B:93 #2daded H:200 S:81 B:93 #2dcded H:190 S:81 B:93 #2deded H:180 S:81 B:93 #2dedcd H:170 S:81 B:93 #2dedad H:160 S:81 B:93 #2ded8d H:150 S:81 B:93 #2ded6d H:140 S:81 B:93 #2ded4d H:130 S:81 B:93 #2ded2d H:120 S:81 B:93 #4ded2d H:110 S:81 B:93 #6ded2d H:100 S:81 B:93 #8ded2d H:90 S:81 B:93 #aded2d H:80 S:81 B:93 #cded2d H:70 S:81 B:93 #eded2d H:60 S:81 B:93 #edcd2d H:50 S:81 B:93 #edad2d H:40 S:81 B:93 #ed8d2d H:30 S:81 B:93 #ed6d2d H:20 S:81 B:93 #ed4d2d H:10 S:81 B:93 #ed2d2d H:0 S:81 B:93
明度 #ddff30 H:70 S:81 B:100 #c7e62c H:70 S:81 B:90 #b0cc27 H:70 S:81 B:80 #9ab322 H:70 S:81 B:70 #84991d H:70 S:81 B:60 #6e8018 H:70 S:81 B:50 #586613 H:70 S:81 B:40 #424d0f H:70 S:81 B:30 #2c330a H:70 S:81 B:20 #161a05 H:70 S:81 B:10 #000000 H:70 S:81 B:0
彩度 #c6ed00 H:70 S:100 B:93 #caed18 H:70 S:90 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #d1ed47 H:70 S:70 B:93 #d5ed5f H:70 S:60 B:93 #d9ed77 H:70 S:50 B:93 #dded8e H:70 S:40 B:93 #e1eda6 H:70 S:30 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededed H:70 S:0 B:93
補色 #2d6ded H:220 S:81 B:93 #4d2ded H:250 S:81 B:93 #ad2ded H:280 S:81 B:93
類似色 #ed4d2d H:10 S:81 B:93 #ed7d2d H:25 S:81 B:93 #edad2d H:40 S:81 B:93 #eddd2d H:55 S:81 B:93 #cded2d H:70 S:81 B:93 #9ded2d H:85 S:81 B:93 #6ded2d H:100 S:81 B:93 #3ded2d H:115 S:81 B:93 #2ded4d H:130 S:81 B:93

#cded2dの配色パターン