#ccfff5

Hexadecimal Color Code

R:204 G:255 B:245

H:168 S:20 B:100

L*:96.38 a*:-18.04 b*:-0.53

C:23% M:0% Y:12% K:0%

とても淡い青緑系の色

色相 #ffcccc H:360 S:20 B:100 #ffccd5 H:350 S:20 B:100 #ffccdd H:340 S:20 B:100 #ffcce6 H:330 S:20 B:100 #ffccee H:320 S:20 B:100 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #ffccff H:300 S:20 B:100 #f7ccff H:290 S:20 B:100 #eeccff H:280 S:20 B:100 #e6ccff H:270 S:20 B:100 #ddccff H:260 S:20 B:100 #d5ccff H:250 S:20 B:100 #ccccff H:240 S:20 B:100 #ccd5ff H:230 S:20 B:100 #ccddff H:220 S:20 B:100 #cce6ff H:210 S:20 B:100 #cceeff H:200 S:20 B:100 #ccf7ff H:190 S:20 B:100 #ccffff H:180 S:20 B:100 #ccfff7 H:170 S:20 B:100 #ccffee H:160 S:20 B:100 #ccffe6 H:150 S:20 B:100 #ccffdd H:140 S:20 B:100 #ccffd5 H:130 S:20 B:100 #ccffcc H:120 S:20 B:100 #d5ffcc H:110 S:20 B:100 #ddffcc H:100 S:20 B:100 #e6ffcc H:90 S:20 B:100 #eeffcc H:80 S:20 B:100 #f7ffcc H:70 S:20 B:100 #ffffcc H:60 S:20 B:100 #fff7cc H:50 S:20 B:100 #ffeecc H:40 S:20 B:100 #ffe6cc H:30 S:20 B:100 #ffddcc H:20 S:20 B:100 #ffd5cc H:10 S:20 B:100 #ffcccc H:0 S:20 B:100
明度 #ccfff5 H:168 S:20 B:100 #b8e6dc H:168 S:20 B:90 #a3ccc4 H:168 S:20 B:80 #8fb3ab H:168 S:20 B:70 #7a9993 H:168 S:20 B:60 #66807a H:168 S:20 B:50 #526662 H:168 S:20 B:40 #3d4d49 H:168 S:20 B:30 #293331 H:168 S:20 B:20 #141a18 H:168 S:20 B:10 #000000 H:168 S:20 B:0
彩度 #00ffcc H:168 S:100 B:100 #1affd1 H:168 S:90 B:100 #33ffd6 H:168 S:80 B:100 #4dffdb H:168 S:70 B:100 #66ffe0 H:168 S:60 B:100 #80ffe6 H:168 S:50 B:100 #99ffeb H:168 S:40 B:100 #b3fff0 H:168 S:30 B:100 #ccfff5 H:168 S:20 B:100 #e6fffa H:168 S:10 B:100 #ffffff H:168 S:0 B:100
補色 #ffccf0 H:318 S:20 B:100 #ffccd6 H:348 S:20 B:100 #ffdbcc H:18 S:20 B:100
類似色 #d6ffcc H:108 S:20 B:100 #ccffcf H:123 S:20 B:100 #ccffdb H:138 S:20 B:100 #ccffe8 H:153 S:20 B:100 #ccfff5 H:168 S:20 B:100 #ccfcff H:183 S:20 B:100 #ccf0ff H:198 S:20 B:100 #cce3ff H:213 S:20 B:100 #ccd6ff H:228 S:20 B:100

#ccfff5の配色パターン