#cce6ed

Hexadecimal Color Code

R:204 G:230 B:237

H:193 S:14 B:93

L*:89.64 a*:-7.12 b*:-6.28

C:24% M:4% Y:8% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #edcccc H:360 S:14 B:93 #edccd1 H:350 S:14 B:93 #edccd7 H:340 S:14 B:93 #edccdd H:330 S:14 B:93 #edcce2 H:320 S:14 B:93 #edcce8 H:310 S:14 B:93 #edcced H:300 S:14 B:93 #e8cced H:290 S:14 B:93 #e2cced H:280 S:14 B:93 #ddcced H:270 S:14 B:93 #d7cced H:260 S:14 B:93 #d1cced H:250 S:14 B:93 #cccced H:240 S:14 B:93 #ccd1ed H:230 S:14 B:93 #ccd7ed H:220 S:14 B:93 #ccdded H:210 S:14 B:93 #cce2ed H:200 S:14 B:93 #cce8ed H:190 S:14 B:93 #cceded H:180 S:14 B:93 #ccede8 H:170 S:14 B:93 #ccede2 H:160 S:14 B:93 #cceddd H:150 S:14 B:93 #ccedd7 H:140 S:14 B:93 #ccedd1 H:130 S:14 B:93 #ccedcc H:120 S:14 B:93 #d1edcc H:110 S:14 B:93 #d7edcc H:100 S:14 B:93 #ddedcc H:90 S:14 B:93 #e2edcc H:80 S:14 B:93 #e8edcc H:70 S:14 B:93 #ededcc H:60 S:14 B:93 #ede8cc H:50 S:14 B:93 #ede2cc H:40 S:14 B:93 #edddcc H:30 S:14 B:93 #edd7cc H:20 S:14 B:93 #edd1cc H:10 S:14 B:93 #edcccc H:0 S:14 B:93
明度 #dbf7ff H:193 S:14 B:100 #c5dfe6 H:193 S:14 B:90 #afc6cc H:193 S:14 B:80 #9aadb3 H:193 S:14 B:70 #849499 H:193 S:14 B:60 #6e7c80 H:193 S:14 B:50 #586366 H:193 S:14 B:40 #424a4d H:193 S:14 B:30 #2c3133 H:193 S:14 B:20 #16191a H:193 S:14 B:10 #000000 H:193 S:14 B:0
彩度 #00baed H:193 S:100 B:93 #18bfed H:193 S:90 B:93 #2fc4ed H:193 S:80 B:93 #47c9ed H:193 S:70 B:93 #5fceed H:193 S:60 B:93 #77d3ed H:193 S:50 B:93 #8ed9ed H:193 S:40 B:93 #a6deed H:193 S:30 B:93 #bee3ed H:193 S:20 B:93 #d5e8ed H:193 S:10 B:93 #ededed H:193 S:0 B:93
補色 #edccd5 H:343 S:14 B:93 #edd3cc H:13 S:14 B:93 #ede4cc H:43 S:14 B:93
類似色 #ccedd3 H:133 S:14 B:93 #cceddb H:148 S:14 B:93 #ccede4 H:163 S:14 B:93 #ccedec H:178 S:14 B:93 #cce6ed H:193 S:14 B:93 #ccdeed H:208 S:14 B:93 #ccd5ed H:223 S:14 B:93 #cccded H:238 S:14 B:93 #d3cced H:253 S:14 B:93

#cce6edの配色パターン