#cae3e3

Hexadecimal Color Code

R:202 G:227 B:227

H:180 S:11 B:89

L*:88.46 a*:-8.21 b*:-2.79

C:25% M:5% Y:13% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #e3caca H:360 S:11 B:89 #e3cace H:350 S:11 B:89 #e3cad2 H:340 S:11 B:89 #e3cad6 H:330 S:11 B:89 #e3cadb H:320 S:11 B:89 #e3cadf H:310 S:11 B:89 #e3cae3 H:300 S:11 B:89 #dfcae3 H:290 S:11 B:89 #dbcae3 H:280 S:11 B:89 #d6cae3 H:270 S:11 B:89 #d2cae3 H:260 S:11 B:89 #cecae3 H:250 S:11 B:89 #cacae3 H:240 S:11 B:89 #cacee3 H:230 S:11 B:89 #cad2e3 H:220 S:11 B:89 #cad6e3 H:210 S:11 B:89 #cadbe3 H:200 S:11 B:89 #cadfe3 H:190 S:11 B:89 #cae3e3 H:180 S:11 B:89 #cae3df H:170 S:11 B:89 #cae3db H:160 S:11 B:89 #cae3d6 H:150 S:11 B:89 #cae3d2 H:140 S:11 B:89 #cae3ce H:130 S:11 B:89 #cae3ca H:120 S:11 B:89 #cee3ca H:110 S:11 B:89 #d2e3ca H:100 S:11 B:89 #d6e3ca H:90 S:11 B:89 #dbe3ca H:80 S:11 B:89 #dfe3ca H:70 S:11 B:89 #e3e3ca H:60 S:11 B:89 #e3dfca H:50 S:11 B:89 #e3dbca H:40 S:11 B:89 #e3d6ca H:30 S:11 B:89 #e3d2ca H:20 S:11 B:89 #e3ceca H:10 S:11 B:89 #e3caca H:0 S:11 B:89
明度 #e3ffff H:180 S:11 B:100 #cce6e6 H:180 S:11 B:90 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #9fb3b3 H:180 S:11 B:70 #889999 H:180 S:11 B:60 #718080 H:180 S:11 B:50 #5b6666 H:180 S:11 B:40 #444d4d H:180 S:11 B:30 #2d3333 H:180 S:11 B:20 #171a1a H:180 S:11 B:10 #000000 H:180 S:11 B:0
彩度 #00e3e3 H:180 S:100 B:89 #17e3e3 H:180 S:90 B:89 #2de3e3 H:180 S:80 B:89 #44e3e3 H:180 S:70 B:89 #5be3e3 H:180 S:60 B:89 #71e3e3 H:180 S:50 B:89 #88e3e3 H:180 S:40 B:89 #9fe3e3 H:180 S:30 B:89 #b6e3e3 H:180 S:20 B:89 #cce3e3 H:180 S:10 B:89 #e3e3e3 H:180 S:0 B:89
補色 #e3cad6 H:330 S:11 B:89 #e3caca H:360 S:11 B:89 #e3d6ca H:30 S:11 B:89
類似色 #cae3ca H:120 S:11 B:89 #cae3d0 H:135 S:11 B:89 #cae3d6 H:150 S:11 B:89 #cae3dd H:165 S:11 B:89 #cae3e3 H:180 S:11 B:89 #cadde3 H:195 S:11 B:89 #cad6e3 H:210 S:11 B:89 #cad0e3 H:225 S:11 B:89 #cacae3 H:240 S:11 B:89

#cae3e3の配色パターン