#cadbe3

Hexadecimal Color Code

R:202 G:219 B:227

H:199 S:11 B:89

L*:86.38 a*:-4.1 b*:-5.85

C:24% M:10% Y:10% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #e3caca H:360 S:11 B:89 #e3cace H:350 S:11 B:89 #e3cad2 H:340 S:11 B:89 #e3cad6 H:330 S:11 B:89 #e3cadb H:320 S:11 B:89 #e3cadf H:310 S:11 B:89 #e3cae3 H:300 S:11 B:89 #dfcae3 H:290 S:11 B:89 #dbcae3 H:280 S:11 B:89 #d6cae3 H:270 S:11 B:89 #d2cae3 H:260 S:11 B:89 #cecae3 H:250 S:11 B:89 #cacae3 H:240 S:11 B:89 #cacee3 H:230 S:11 B:89 #cad2e3 H:220 S:11 B:89 #cad6e3 H:210 S:11 B:89 #cadbe3 H:200 S:11 B:89 #cadfe3 H:190 S:11 B:89 #cae3e3 H:180 S:11 B:89 #cae3df H:170 S:11 B:89 #cae3db H:160 S:11 B:89 #cae3d6 H:150 S:11 B:89 #cae3d2 H:140 S:11 B:89 #cae3ce H:130 S:11 B:89 #cae3ca H:120 S:11 B:89 #cee3ca H:110 S:11 B:89 #d2e3ca H:100 S:11 B:89 #d6e3ca H:90 S:11 B:89 #dbe3ca H:80 S:11 B:89 #dfe3ca H:70 S:11 B:89 #e3e3ca H:60 S:11 B:89 #e3dfca H:50 S:11 B:89 #e3dbca H:40 S:11 B:89 #e3d6ca H:30 S:11 B:89 #e3d2ca H:20 S:11 B:89 #e3ceca H:10 S:11 B:89 #e3caca H:0 S:11 B:89
明度 #e3f6ff H:199 S:11 B:100 #ccdee6 H:199 S:11 B:90 #b6c5cc H:199 S:11 B:80 #9facb3 H:199 S:11 B:70 #889499 H:199 S:11 B:60 #717b80 H:199 S:11 B:50 #5b6266 H:199 S:11 B:40 #444a4d H:199 S:11 B:30 #2d3133 H:199 S:11 B:20 #17191a H:199 S:11 B:10 #000000 H:199 S:11 B:0
彩度 #009be3 H:199 S:100 B:89 #17a2e3 H:199 S:90 B:89 #2da9e3 H:199 S:80 B:89 #44b1e3 H:199 S:70 B:89 #5bb8e3 H:199 S:60 B:89 #71bfe3 H:199 S:50 B:89 #88c6e3 H:199 S:40 B:89 #9fcde3 H:199 S:30 B:89 #b6d5e3 H:199 S:20 B:89 #ccdce3 H:199 S:10 B:89 #e3e3e3 H:199 S:0 B:89
補色 #e3cacf H:349 S:11 B:89 #e3d2ca H:19 S:11 B:89 #e3deca H:49 S:11 B:89
類似色 #cae3d2 H:139 S:11 B:89 #cae3d8 H:154 S:11 B:89 #cae3de H:169 S:11 B:89 #cae1e3 H:184 S:11 B:89 #cadbe3 H:199 S:11 B:89 #cad5e3 H:214 S:11 B:89 #cacfe3 H:229 S:11 B:89 #cccae3 H:244 S:11 B:89 #d2cae3 H:259 S:11 B:89

#cadbe3の配色パターン