#c9becc

Hexadecimal Color Code

R:201 G:190 B:204

H:287 S:7 B:80

L*:78.23 a*:6.4 b*:-5.62

C:24% M:27% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbebe H:360 S:7 B:80 #ccbec0 H:350 S:7 B:80 #ccbec2 H:340 S:7 B:80 #ccbec5 H:330 S:7 B:80 #ccbec7 H:320 S:7 B:80 #ccbeca H:310 S:7 B:80 #ccbecc H:300 S:7 B:80 #cabecc H:290 S:7 B:80 #c7becc H:280 S:7 B:80 #c5becc H:270 S:7 B:80 #c2becc H:260 S:7 B:80 #c0becc H:250 S:7 B:80 #bebecc H:240 S:7 B:80 #bec0cc H:230 S:7 B:80 #bec2cc H:220 S:7 B:80 #bec5cc H:210 S:7 B:80 #bec7cc H:200 S:7 B:80 #becacc H:190 S:7 B:80 #becccc H:180 S:7 B:80 #beccca H:170 S:7 B:80 #beccc7 H:160 S:7 B:80 #beccc5 H:150 S:7 B:80 #beccc2 H:140 S:7 B:80 #beccc0 H:130 S:7 B:80 #beccbe H:120 S:7 B:80 #c0ccbe H:110 S:7 B:80 #c2ccbe H:100 S:7 B:80 #c5ccbe H:90 S:7 B:80 #c7ccbe H:80 S:7 B:80 #caccbe H:70 S:7 B:80 #ccccbe H:60 S:7 B:80 #cccabe H:50 S:7 B:80 #ccc7be H:40 S:7 B:80 #ccc5be H:30 S:7 B:80 #ccc2be H:20 S:7 B:80 #ccc0be H:10 S:7 B:80 #ccbebe H:0 S:7 B:80
明度 #fbedff H:287 S:7 B:100 #e2d5e6 H:287 S:7 B:90 #c9becc H:287 S:7 B:80 #b0a6b3 H:287 S:7 B:70 #978e99 H:287 S:7 B:60 #7e7780 H:287 S:7 B:50 #645f66 H:287 S:7 B:40 #4b474d H:287 S:7 B:30 #322f33 H:287 S:7 B:20 #19181a H:287 S:7 B:10 #000000 H:287 S:7 B:0
彩度 #a000cc H:287 S:100 B:80 #a414cc H:287 S:90 B:80 #a929cc H:287 S:80 B:80 #ad3dcc H:287 S:70 B:80 #b152cc H:287 S:60 B:80 #b666cc H:287 S:50 B:80 #ba7acc H:287 S:40 B:80 #bf8fcc H:287 S:30 B:80 #c3a3cc H:287 S:20 B:80 #c8b8cc H:287 S:10 B:80 #cccccc H:287 S:0 B:80
補色 #c8ccbe H:77 S:7 B:80 #c1ccbe H:107 S:7 B:80 #beccc2 H:137 S:7 B:80
類似色 #bec1cc H:227 S:7 B:80 #bebecc H:242 S:7 B:80 #c2becc H:257 S:7 B:80 #c5becc H:272 S:7 B:80 #c9becc H:287 S:7 B:80 #ccbecc H:302 S:7 B:80 #ccbec8 H:317 S:7 B:80 #ccbec4 H:332 S:7 B:80 #ccbec1 H:347 S:7 B:80

#c9beccの配色パターン