#beccc7

Hexadecimal Color Code

R:190 G:204 B:199

H:159 S:7 B:80

L*:80.88 a*:-5.69 b*:0.85

C:30% M:15% Y:22% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccbebe H:360 S:7 B:80 #ccbec0 H:350 S:7 B:80 #ccbec2 H:340 S:7 B:80 #ccbec5 H:330 S:7 B:80 #ccbec7 H:320 S:7 B:80 #ccbeca H:310 S:7 B:80 #ccbecc H:300 S:7 B:80 #cabecc H:290 S:7 B:80 #c7becc H:280 S:7 B:80 #c5becc H:270 S:7 B:80 #c2becc H:260 S:7 B:80 #c0becc H:250 S:7 B:80 #bebecc H:240 S:7 B:80 #bec0cc H:230 S:7 B:80 #bec2cc H:220 S:7 B:80 #bec5cc H:210 S:7 B:80 #bec7cc H:200 S:7 B:80 #becacc H:190 S:7 B:80 #becccc H:180 S:7 B:80 #beccca H:170 S:7 B:80 #beccc7 H:160 S:7 B:80 #beccc5 H:150 S:7 B:80 #beccc2 H:140 S:7 B:80 #beccc0 H:130 S:7 B:80 #beccbe H:120 S:7 B:80 #c0ccbe H:110 S:7 B:80 #c2ccbe H:100 S:7 B:80 #c5ccbe H:90 S:7 B:80 #c7ccbe H:80 S:7 B:80 #caccbe H:70 S:7 B:80 #ccccbe H:60 S:7 B:80 #cccabe H:50 S:7 B:80 #ccc7be H:40 S:7 B:80 #ccc5be H:30 S:7 B:80 #ccc2be H:20 S:7 B:80 #ccc0be H:10 S:7 B:80 #ccbebe H:0 S:7 B:80
明度 #edfff9 H:159 S:7 B:100 #d5e6e0 H:159 S:7 B:90 #beccc7 H:159 S:7 B:80 #a6b3ae H:159 S:7 B:70 #8e9995 H:159 S:7 B:60 #77807c H:159 S:7 B:50 #5f6664 H:159 S:7 B:40 #474d4b H:159 S:7 B:30 #2f3332 H:159 S:7 B:20 #181a19 H:159 S:7 B:10 #000000 H:159 S:7 B:0
彩度 #00cc85 H:159 S:100 B:80 #14cc8c H:159 S:90 B:80 #29cc93 H:159 S:80 B:80 #3dcc9a H:159 S:70 B:80 #52cca1 H:159 S:60 B:80 #66cca8 H:159 S:50 B:80 #7accaf H:159 S:40 B:80 #8fccb7 H:159 S:30 B:80 #a3ccbe H:159 S:20 B:80 #b8ccc5 H:159 S:10 B:80 #cccccc H:159 S:0 B:80
補色 #ccbeca H:309 S:7 B:80 #ccbec3 H:339 S:7 B:80 #ccc0be H:9 S:7 B:80
類似色 #c3ccbe H:99 S:7 B:80 #bfccbe H:114 S:7 B:80 #beccc0 H:129 S:7 B:80 #beccc3 H:144 S:7 B:80 #beccc7 H:159 S:7 B:80 #becccb H:174 S:7 B:80 #becacc H:189 S:7 B:80 #bec6cc H:204 S:7 B:80 #bec3cc H:219 S:7 B:80

#beccc7の配色パターン