#c8becc

Hexadecimal Color Code

R:200 G:190 B:204

H:283 S:7 B:80

L*:78.14 a*:6.06 b*:-5.75

C:25% M:26% Y:13% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccbebe H:360 S:7 B:80 #ccbec0 H:350 S:7 B:80 #ccbec2 H:340 S:7 B:80 #ccbec5 H:330 S:7 B:80 #ccbec7 H:320 S:7 B:80 #ccbeca H:310 S:7 B:80 #ccbecc H:300 S:7 B:80 #cabecc H:290 S:7 B:80 #c7becc H:280 S:7 B:80 #c5becc H:270 S:7 B:80 #c2becc H:260 S:7 B:80 #c0becc H:250 S:7 B:80 #bebecc H:240 S:7 B:80 #bec0cc H:230 S:7 B:80 #bec2cc H:220 S:7 B:80 #bec5cc H:210 S:7 B:80 #bec7cc H:200 S:7 B:80 #becacc H:190 S:7 B:80 #becccc H:180 S:7 B:80 #beccca H:170 S:7 B:80 #beccc7 H:160 S:7 B:80 #beccc5 H:150 S:7 B:80 #beccc2 H:140 S:7 B:80 #beccc0 H:130 S:7 B:80 #beccbe H:120 S:7 B:80 #c0ccbe H:110 S:7 B:80 #c2ccbe H:100 S:7 B:80 #c5ccbe H:90 S:7 B:80 #c7ccbe H:80 S:7 B:80 #caccbe H:70 S:7 B:80 #ccccbe H:60 S:7 B:80 #cccabe H:50 S:7 B:80 #ccc7be H:40 S:7 B:80 #ccc5be H:30 S:7 B:80 #ccc2be H:20 S:7 B:80 #ccc0be H:10 S:7 B:80 #ccbebe H:0 S:7 B:80
明度 #faedff H:283 S:7 B:100 #e1d5e6 H:283 S:7 B:90 #c8becc H:283 S:7 B:80 #afa6b3 H:283 S:7 B:70 #968e99 H:283 S:7 B:60 #7d7780 H:283 S:7 B:50 #645f66 H:283 S:7 B:40 #4b474d H:283 S:7 B:30 #322f33 H:283 S:7 B:20 #19181a H:283 S:7 B:10 #000000 H:283 S:7 B:0
彩度 #9200cc H:283 S:100 B:80 #9814cc H:283 S:90 B:80 #9e29cc H:283 S:80 B:80 #a43dcc H:283 S:70 B:80 #a952cc H:283 S:60 B:80 #af66cc H:283 S:50 B:80 #b57acc H:283 S:40 B:80 #bb8fcc H:283 S:30 B:80 #c0a3cc H:283 S:20 B:80 #c6b8cc H:283 S:10 B:80 #cccccc H:283 S:0 B:80
補色 #c9ccbe H:73 S:7 B:80 #c2ccbe H:103 S:7 B:80 #beccc1 H:133 S:7 B:80
類似色 #bec2cc H:223 S:7 B:80 #bebecc H:238 S:7 B:80 #c1becc H:253 S:7 B:80 #c4becc H:268 S:7 B:80 #c8becc H:283 S:7 B:80 #ccbecc H:298 S:7 B:80 #ccbec9 H:313 S:7 B:80 #ccbec5 H:328 S:7 B:80 #ccbec2 H:343 S:7 B:80

#c8beccの配色パターン