#c1b1cc

Hexadecimal Color Code

R:193 G:177 B:204

H:276 S:13 B:80

L*:74.28 a*:10.72 b*:-11.57

C:28% M:33% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb1b1 H:360 S:13 B:80 #ccb1b6 H:350 S:13 B:80 #ccb1ba H:340 S:13 B:80 #ccb1bf H:330 S:13 B:80 #ccb1c3 H:320 S:13 B:80 #ccb1c8 H:310 S:13 B:80 #ccb1cc H:300 S:13 B:80 #c8b1cc H:290 S:13 B:80 #c3b1cc H:280 S:13 B:80 #bfb1cc H:270 S:13 B:80 #bab1cc H:260 S:13 B:80 #b6b1cc H:250 S:13 B:80 #b1b1cc H:240 S:13 B:80 #b1b6cc H:230 S:13 B:80 #b1bacc H:220 S:13 B:80 #b1bfcc H:210 S:13 B:80 #b1c3cc H:200 S:13 B:80 #b1c8cc H:190 S:13 B:80 #b1cccc H:180 S:13 B:80 #b1ccc8 H:170 S:13 B:80 #b1ccc3 H:160 S:13 B:80 #b1ccbf H:150 S:13 B:80 #b1ccba H:140 S:13 B:80 #b1ccb6 H:130 S:13 B:80 #b1ccb1 H:120 S:13 B:80 #b6ccb1 H:110 S:13 B:80 #baccb1 H:100 S:13 B:80 #bfccb1 H:90 S:13 B:80 #c3ccb1 H:80 S:13 B:80 #c8ccb1 H:70 S:13 B:80 #ccccb1 H:60 S:13 B:80 #ccc8b1 H:50 S:13 B:80 #ccc3b1 H:40 S:13 B:80 #ccbfb1 H:30 S:13 B:80 #ccbab1 H:20 S:13 B:80 #ccb6b1 H:10 S:13 B:80 #ccb1b1 H:0 S:13 B:80
明度 #f2deff H:276 S:13 B:100 #dac8e6 H:276 S:13 B:90 #c1b1cc H:276 S:13 B:80 #a99bb3 H:276 S:13 B:70 #918599 H:276 S:13 B:60 #796f80 H:276 S:13 B:50 #615966 H:276 S:13 B:40 #49434d H:276 S:13 B:30 #302c33 H:276 S:13 B:20 #18161a H:276 S:13 B:10 #000000 H:276 S:13 B:0
彩度 #7a00cc H:276 S:100 B:80 #8314cc H:276 S:90 B:80 #8b29cc H:276 S:80 B:80 #933dcc H:276 S:70 B:80 #9b52cc H:276 S:60 B:80 #a366cc H:276 S:50 B:80 #ab7acc H:276 S:40 B:80 #b48fcc H:276 S:30 B:80 #bca3cc H:276 S:20 B:80 #c4b8cc H:276 S:10 B:80 #cccccc H:276 S:0 B:80
補色 #c9ccb1 H:66 S:13 B:80 #bcccb1 H:96 S:13 B:80 #b1ccb4 H:126 S:13 B:80
類似色 #b1bccc H:216 S:13 B:80 #b1b5cc H:231 S:13 B:80 #b4b1cc H:246 S:13 B:80 #bbb1cc H:261 S:13 B:80 #c1b1cc H:276 S:13 B:80 #c8b1cc H:291 S:13 B:80 #ccb1c9 H:306 S:13 B:80 #ccb1c3 H:321 S:13 B:80 #ccb1bc H:336 S:13 B:80

#c1b1ccの配色パターン