#b1c3cc

Hexadecimal Color Code

R:177 G:195 B:204

H:200 S:13 B:80

L*:77.71 a*:-4.28 b*:-6.58

C:36% M:19% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb1b1 H:360 S:13 B:80 #ccb1b6 H:350 S:13 B:80 #ccb1ba H:340 S:13 B:80 #ccb1bf H:330 S:13 B:80 #ccb1c3 H:320 S:13 B:80 #ccb1c8 H:310 S:13 B:80 #ccb1cc H:300 S:13 B:80 #c8b1cc H:290 S:13 B:80 #c3b1cc H:280 S:13 B:80 #bfb1cc H:270 S:13 B:80 #bab1cc H:260 S:13 B:80 #b6b1cc H:250 S:13 B:80 #b1b1cc H:240 S:13 B:80 #b1b6cc H:230 S:13 B:80 #b1bacc H:220 S:13 B:80 #b1bfcc H:210 S:13 B:80 #b1c3cc H:200 S:13 B:80 #b1c8cc H:190 S:13 B:80 #b1cccc H:180 S:13 B:80 #b1ccc8 H:170 S:13 B:80 #b1ccc3 H:160 S:13 B:80 #b1ccbf H:150 S:13 B:80 #b1ccba H:140 S:13 B:80 #b1ccb6 H:130 S:13 B:80 #b1ccb1 H:120 S:13 B:80 #b6ccb1 H:110 S:13 B:80 #baccb1 H:100 S:13 B:80 #bfccb1 H:90 S:13 B:80 #c3ccb1 H:80 S:13 B:80 #c8ccb1 H:70 S:13 B:80 #ccccb1 H:60 S:13 B:80 #ccc8b1 H:50 S:13 B:80 #ccc3b1 H:40 S:13 B:80 #ccbfb1 H:30 S:13 B:80 #ccbab1 H:20 S:13 B:80 #ccb6b1 H:10 S:13 B:80 #ccb1b1 H:0 S:13 B:80
明度 #def4ff H:200 S:13 B:100 #c8dce6 H:200 S:13 B:90 #b1c3cc H:200 S:13 B:80 #9babb3 H:200 S:13 B:70 #859299 H:200 S:13 B:60 #6f7a80 H:200 S:13 B:50 #596266 H:200 S:13 B:40 #43494d H:200 S:13 B:30 #2c3133 H:200 S:13 B:20 #16181a H:200 S:13 B:10 #000000 H:200 S:13 B:0
彩度 #0088cc H:200 S:100 B:80 #148fcc H:200 S:90 B:80 #2996cc H:200 S:80 B:80 #3d9ccc H:200 S:70 B:80 #52a3cc H:200 S:60 B:80 #66aacc H:200 S:50 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #a3becc H:200 S:20 B:80 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #cccccc H:200 S:0 B:80
補色 #ccb1b6 H:350 S:13 B:80 #ccbab1 H:20 S:13 B:80 #ccc8b1 H:50 S:13 B:80
類似色 #b1ccba H:140 S:13 B:80 #b1ccc1 H:155 S:13 B:80 #b1ccc8 H:170 S:13 B:80 #b1cacc H:185 S:13 B:80 #b1c3cc H:200 S:13 B:80 #b1bdcc H:215 S:13 B:80 #b1b6cc H:230 S:13 B:80 #b4b1cc H:245 S:13 B:80 #bab1cc H:260 S:13 B:80

#b1c3ccの配色パターン