#c0cc8f

Hexadecimal Color Code

R:192 G:204 B:143

H:72 S:30 B:80

L*:79.82 a*:-14.07 b*:29.11

C:31% M:15% Y:52% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #f0ffb3 H:72 S:30 B:100 #d8e6a1 H:72 S:30 B:90 #c0cc8f H:72 S:30 B:80 #a8b37d H:72 S:30 B:70 #90996b H:72 S:30 B:60 #788059 H:72 S:30 B:50 #606647 H:72 S:30 B:40 #484d36 H:72 S:30 B:30 #303324 H:72 S:30 B:20 #181a12 H:72 S:30 B:10 #000000 H:72 S:30 B:0
彩度 #a3cc00 H:72 S:100 B:80 #a7cc14 H:72 S:90 B:80 #abcc29 H:72 S:80 B:80 #afcc3d H:72 S:70 B:80 #b4cc52 H:72 S:60 B:80 #b8cc66 H:72 S:50 B:80 #bccc7a H:72 S:40 B:80 #c0cc8f H:72 S:30 B:80 #c4cca3 H:72 S:20 B:80 #c8ccb8 H:72 S:10 B:80 #cccccc H:72 S:0 B:80
補色 #8fa1cc H:222 S:30 B:80 #9b8fcc H:252 S:30 B:80 #ba8fcc H:282 S:30 B:80
類似色 #cc9b8f H:12 S:30 B:80 #ccaa8f H:27 S:30 B:80 #ccba8f H:42 S:30 B:80 #ccc98f H:57 S:30 B:80 #c0cc8f H:72 S:30 B:80 #b0cc8f H:87 S:30 B:80 #a1cc8f H:102 S:30 B:80 #92cc8f H:117 S:30 B:80 #8fcc9b H:132 S:30 B:80

#c0cc8fの配色パターン