#b0cc8f

Hexadecimal Color Code

R:176 G:204 B:143

H:88 S:30 B:80

L*:78.69 a*:-20.04 b*:27.39

C:38% M:11% Y:53% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc8f8f H:360 S:30 B:80 #cc8f99 H:350 S:30 B:80 #cc8fa3 H:340 S:30 B:80 #cc8fad H:330 S:30 B:80 #cc8fb8 H:320 S:30 B:80 #cc8fc2 H:310 S:30 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #b88fcc H:280 S:30 B:80 #ad8fcc H:270 S:30 B:80 #a38fcc H:260 S:30 B:80 #998fcc H:250 S:30 B:80 #8f8fcc H:240 S:30 B:80 #8f99cc H:230 S:30 B:80 #8fa3cc H:220 S:30 B:80 #8fadcc H:210 S:30 B:80 #8fb8cc H:200 S:30 B:80 #8fc2cc H:190 S:30 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #8fccc2 H:170 S:30 B:80 #8fccb8 H:160 S:30 B:80 #8fccad H:150 S:30 B:80 #8fcca3 H:140 S:30 B:80 #8fcc99 H:130 S:30 B:80 #8fcc8f H:120 S:30 B:80 #99cc8f H:110 S:30 B:80 #a3cc8f H:100 S:30 B:80 #adcc8f H:90 S:30 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #c2cc8f H:70 S:30 B:80 #cccc8f H:60 S:30 B:80 #ccc28f H:50 S:30 B:80 #ccb88f H:40 S:30 B:80 #ccad8f H:30 S:30 B:80 #cca38f H:20 S:30 B:80 #cc998f H:10 S:30 B:80 #cc8f8f H:0 S:30 B:80
明度 #dbffb3 H:88 S:30 B:100 #c5e6a1 H:88 S:30 B:90 #afcc8f H:88 S:30 B:80 #9ab37d H:88 S:30 B:70 #84996b H:88 S:30 B:60 #6e8059 H:88 S:30 B:50 #586647 H:88 S:30 B:40 #424d36 H:88 S:30 B:30 #2c3324 H:88 S:30 B:20 #161a12 H:88 S:30 B:10 #000000 H:88 S:30 B:0
彩度 #6dcc00 H:88 S:100 B:80 #76cc14 H:88 S:90 B:80 #80cc29 H:88 S:80 B:80 #89cc3d H:88 S:70 B:80 #93cc52 H:88 S:60 B:80 #9ccc66 H:88 S:50 B:80 #a6cc7a H:88 S:40 B:80 #afcc8f H:88 S:30 B:80 #b9cca3 H:88 S:20 B:80 #c2ccb8 H:88 S:10 B:80 #cccccc H:88 S:0 B:80
補色 #8f91cc H:238 S:30 B:80 #ab8fcc H:268 S:30 B:80 #ca8fcc H:298 S:30 B:80
類似色 #ccab8f H:28 S:30 B:80 #ccbb8f H:43 S:30 B:80 #ccca8f H:58 S:30 B:80 #bfcc8f H:73 S:30 B:80 #afcc8f H:88 S:30 B:80 #a0cc8f H:103 S:30 B:80 #91cc8f H:118 S:30 B:80 #8fcc9c H:133 S:30 B:80 #8fccab H:148 S:30 B:80

#b0cc8fの配色パターン