#bfd9de

Hexadecimal Color Code

R:191 G:217 B:222

H:190 S:14 B:87

L*:84.98 a*:-7.59 b*:-5.36

C:29% M:9% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #debfbf H:360 S:14 B:87 #debfc4 H:350 S:14 B:87 #debfc9 H:340 S:14 B:87 #debfce H:330 S:14 B:87 #debfd3 H:320 S:14 B:87 #debfd9 H:310 S:14 B:87 #debfde H:300 S:14 B:87 #d9bfde H:290 S:14 B:87 #d3bfde H:280 S:14 B:87 #cebfde H:270 S:14 B:87 #c9bfde H:260 S:14 B:87 #c4bfde H:250 S:14 B:87 #bfbfde H:240 S:14 B:87 #bfc4de H:230 S:14 B:87 #bfc9de H:220 S:14 B:87 #bfcede H:210 S:14 B:87 #bfd3de H:200 S:14 B:87 #bfd9de H:190 S:14 B:87 #bfdede H:180 S:14 B:87 #bfded9 H:170 S:14 B:87 #bfded3 H:160 S:14 B:87 #bfdece H:150 S:14 B:87 #bfdec9 H:140 S:14 B:87 #bfdec4 H:130 S:14 B:87 #bfdebf H:120 S:14 B:87 #c4debf H:110 S:14 B:87 #c9debf H:100 S:14 B:87 #cedebf H:90 S:14 B:87 #d3debf H:80 S:14 B:87 #d9debf H:70 S:14 B:87 #dedebf H:60 S:14 B:87 #ded9bf H:50 S:14 B:87 #ded3bf H:40 S:14 B:87 #decebf H:30 S:14 B:87 #dec9bf H:20 S:14 B:87 #dec4bf H:10 S:14 B:87 #debfbf H:0 S:14 B:87
明度 #dbf9ff H:190 S:14 B:100 #c5e0e6 H:190 S:14 B:90 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #9aaeb3 H:190 S:14 B:70 #849599 H:190 S:14 B:60 #6e7d80 H:190 S:14 B:50 #586466 H:190 S:14 B:40 #424b4d H:190 S:14 B:30 #2c3233 H:190 S:14 B:20 #16191a H:190 S:14 B:10 #000000 H:190 S:14 B:0
彩度 #00b9de H:190 S:100 B:87 #16bdde H:190 S:90 B:87 #2cc0de H:190 S:80 B:87 #43c4de H:190 S:70 B:87 #59c8de H:190 S:60 B:87 #6fcbde H:190 S:50 B:87 #85cfde H:190 S:40 B:87 #9bd3de H:190 S:30 B:87 #b1d6de H:190 S:20 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #dedede H:190 S:0 B:87
補色 #debfc9 H:340 S:14 B:87 #dec4bf H:10 S:14 B:87 #ded3bf H:40 S:14 B:87
類似色 #bfdec4 H:130 S:14 B:87 #bfdecc H:145 S:14 B:87 #bfded3 H:160 S:14 B:87 #bfdedb H:175 S:14 B:87 #bfd9de H:190 S:14 B:87 #bfd1de H:205 S:14 B:87 #bfc9de H:220 S:14 B:87 #bfc1de H:235 S:14 B:87 #c4bfde H:250 S:14 B:87

#bfd9deの配色パターン