#b1cc7c

Hexadecimal Color Code

R:177 G:204 B:124

H:80 S:39 B:80

L*:78.45 a*:-22.21 b*:36.89

C:38% M:11% Y:62% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc7c7c H:360 S:39 B:80 #cc7c8a H:350 S:39 B:80 #cc7c97 H:340 S:39 B:80 #cc7ca4 H:330 S:39 B:80 #cc7cb1 H:320 S:39 B:80 #cc7cbf H:310 S:39 B:80 #cc7ccc H:300 S:39 B:80 #bf7ccc H:290 S:39 B:80 #b17ccc H:280 S:39 B:80 #a47ccc H:270 S:39 B:80 #977ccc H:260 S:39 B:80 #8a7ccc H:250 S:39 B:80 #7c7ccc H:240 S:39 B:80 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #7c97cc H:220 S:39 B:80 #7ca4cc H:210 S:39 B:80 #7cb1cc H:200 S:39 B:80 #7cbfcc H:190 S:39 B:80 #7ccccc H:180 S:39 B:80 #7cccbf H:170 S:39 B:80 #7cccb1 H:160 S:39 B:80 #7ccca4 H:150 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80 #7ccc8a H:130 S:39 B:80 #7ccc7c H:120 S:39 B:80 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #97cc7c H:100 S:39 B:80 #a4cc7c H:90 S:39 B:80 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #bfcc7c H:70 S:39 B:80 #cccc7c H:60 S:39 B:80 #ccbf7c H:50 S:39 B:80 #ccb17c H:40 S:39 B:80 #cca47c H:30 S:39 B:80 #cc977c H:20 S:39 B:80 #cc8a7c H:10 S:39 B:80 #cc7c7c H:0 S:39 B:80
明度 #deff9c H:80 S:39 B:100 #c8e68c H:80 S:39 B:90 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #9bb36d H:80 S:39 B:70 #85995d H:80 S:39 B:60 #6f804e H:80 S:39 B:50 #59663e H:80 S:39 B:40 #434d2f H:80 S:39 B:30 #2c331f H:80 S:39 B:20 #161a10 H:80 S:39 B:10 #000000 H:80 S:39 B:0
彩度 #88cc00 H:80 S:100 B:80 #8fcc14 H:80 S:90 B:80 #96cc29 H:80 S:80 B:80 #9ccc3d H:80 S:70 B:80 #a3cc52 H:80 S:60 B:80 #aacc66 H:80 S:50 B:80 #b1cc7a H:80 S:40 B:80 #b8cc8f H:80 S:30 B:80 #becca3 H:80 S:20 B:80 #c5ccb8 H:80 S:10 B:80 #cccccc H:80 S:0 B:80
補色 #7c8acc H:230 S:39 B:80 #977ccc H:260 S:39 B:80 #bf7ccc H:290 S:39 B:80
類似色 #cc977c H:20 S:39 B:80 #ccab7c H:35 S:39 B:80 #ccbf7c H:50 S:39 B:80 #c5cc7c H:65 S:39 B:80 #b1cc7c H:80 S:39 B:80 #9ecc7c H:95 S:39 B:80 #8acc7c H:110 S:39 B:80 #7ccc83 H:125 S:39 B:80 #7ccc97 H:140 S:39 B:80

#b1cc7cの配色パターン