#b1c7cc

Hexadecimal Color Code

R:177 G:199 B:204

H:191 S:13 B:80

L*:78.78 a*:-6.39 b*:-5.01

C:36% M:17% Y:19% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccb1b1 H:360 S:13 B:80 #ccb1b6 H:350 S:13 B:80 #ccb1ba H:340 S:13 B:80 #ccb1bf H:330 S:13 B:80 #ccb1c3 H:320 S:13 B:80 #ccb1c8 H:310 S:13 B:80 #ccb1cc H:300 S:13 B:80 #c8b1cc H:290 S:13 B:80 #c3b1cc H:280 S:13 B:80 #bfb1cc H:270 S:13 B:80 #bab1cc H:260 S:13 B:80 #b6b1cc H:250 S:13 B:80 #b1b1cc H:240 S:13 B:80 #b1b6cc H:230 S:13 B:80 #b1bacc H:220 S:13 B:80 #b1bfcc H:210 S:13 B:80 #b1c3cc H:200 S:13 B:80 #b1c8cc H:190 S:13 B:80 #b1cccc H:180 S:13 B:80 #b1ccc8 H:170 S:13 B:80 #b1ccc3 H:160 S:13 B:80 #b1ccbf H:150 S:13 B:80 #b1ccba H:140 S:13 B:80 #b1ccb6 H:130 S:13 B:80 #b1ccb1 H:120 S:13 B:80 #b6ccb1 H:110 S:13 B:80 #baccb1 H:100 S:13 B:80 #bfccb1 H:90 S:13 B:80 #c3ccb1 H:80 S:13 B:80 #c8ccb1 H:70 S:13 B:80 #ccccb1 H:60 S:13 B:80 #ccc8b1 H:50 S:13 B:80 #ccc3b1 H:40 S:13 B:80 #ccbfb1 H:30 S:13 B:80 #ccbab1 H:20 S:13 B:80 #ccb6b1 H:10 S:13 B:80 #ccb1b1 H:0 S:13 B:80
明度 #def9ff H:191 S:13 B:100 #c8e0e6 H:191 S:13 B:90 #b1c7cc H:191 S:13 B:80 #9baeb3 H:191 S:13 B:70 #859599 H:191 S:13 B:60 #6f7c80 H:191 S:13 B:50 #596466 H:191 S:13 B:40 #434b4d H:191 S:13 B:30 #2c3233 H:191 S:13 B:20 #16191a H:191 S:13 B:10 #000000 H:191 S:13 B:0
彩度 #00a7cc H:191 S:100 B:80 #14aacc H:191 S:90 B:80 #29aecc H:191 S:80 B:80 #3db2cc H:191 S:70 B:80 #52b6cc H:191 S:60 B:80 #66b9cc H:191 S:50 B:80 #7abdcc H:191 S:40 B:80 #8fc1cc H:191 S:30 B:80 #a3c5cc H:191 S:20 B:80 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #cccccc H:191 S:0 B:80
補色 #ccb1ba H:341 S:13 B:80 #ccb6b1 H:11 S:13 B:80 #ccc4b1 H:41 S:13 B:80
類似色 #b1ccb6 H:131 S:13 B:80 #b1ccbd H:146 S:13 B:80 #b1ccc4 H:161 S:13 B:80 #b1ccca H:176 S:13 B:80 #b1c7cc H:191 S:13 B:80 #b1c1cc H:206 S:13 B:80 #b1bacc H:221 S:13 B:80 #b1b3cc H:236 S:13 B:80 #b6b1cc H:251 S:13 B:80

#b1c7ccの配色パターン