#adc8cc

Hexadecimal Color Code

R:173 G:200 B:204

H:188 S:15 B:80

L*:78.78 a*:-8.21 b*:-5.04

C:37% M:15% Y:20% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccadad H:360 S:15 B:80 #ccadb3 H:350 S:15 B:80 #ccadb8 H:340 S:15 B:80 #ccadbd H:330 S:15 B:80 #ccadc2 H:320 S:15 B:80 #ccadc7 H:310 S:15 B:80 #ccadcc H:300 S:15 B:80 #c7adcc H:290 S:15 B:80 #c2adcc H:280 S:15 B:80 #bdadcc H:270 S:15 B:80 #b8adcc H:260 S:15 B:80 #b3adcc H:250 S:15 B:80 #adadcc H:240 S:15 B:80 #adb3cc H:230 S:15 B:80 #adb8cc H:220 S:15 B:80 #adbdcc H:210 S:15 B:80 #adc2cc H:200 S:15 B:80 #adc7cc H:190 S:15 B:80 #adcccc H:180 S:15 B:80 #adccc7 H:170 S:15 B:80 #adccc2 H:160 S:15 B:80 #adccbd H:150 S:15 B:80 #adccb8 H:140 S:15 B:80 #adccb3 H:130 S:15 B:80 #adccad H:120 S:15 B:80 #b3ccad H:110 S:15 B:80 #b8ccad H:100 S:15 B:80 #bdccad H:90 S:15 B:80 #c2ccad H:80 S:15 B:80 #c7ccad H:70 S:15 B:80 #ccccad H:60 S:15 B:80 #ccc7ad H:50 S:15 B:80 #ccc2ad H:40 S:15 B:80 #ccbdad H:30 S:15 B:80 #ccb8ad H:20 S:15 B:80 #ccb3ad H:10 S:15 B:80 #ccadad H:0 S:15 B:80
明度 #d9faff H:188 S:15 B:100 #c3e1e6 H:188 S:15 B:90 #adc8cc H:188 S:15 B:80 #98afb3 H:188 S:15 B:70 #829699 H:188 S:15 B:60 #6c7d80 H:188 S:15 B:50 #576466 H:188 S:15 B:40 #414b4d H:188 S:15 B:30 #2b3233 H:188 S:15 B:20 #16191a H:188 S:15 B:10 #000000 H:188 S:15 B:0
彩度 #00b1cc H:188 S:100 B:80 #14b4cc H:188 S:90 B:80 #29b6cc H:188 S:80 B:80 #3db9cc H:188 S:70 B:80 #52bccc H:188 S:60 B:80 #66becc H:188 S:50 B:80 #7ac1cc H:188 S:40 B:80 #8fc4cc H:188 S:30 B:80 #a3c7cc H:188 S:20 B:80 #b8c9cc H:188 S:10 B:80 #cccccc H:188 S:0 B:80
補色 #ccadb9 H:338 S:15 B:80 #ccb1ad H:8 S:15 B:80 #ccc1ad H:38 S:15 B:80
類似色 #adccb1 H:128 S:15 B:80 #adccb9 H:143 S:15 B:80 #adccc1 H:158 S:15 B:80 #adccc8 H:173 S:15 B:80 #adc8cc H:188 S:15 B:80 #adc0cc H:203 S:15 B:80 #adb9cc H:218 S:15 B:80 #adb1cc H:233 S:15 B:80 #b1adcc H:248 S:15 B:80

#adc8ccの配色パターン