#adc2cc

Hexadecimal Color Code

R:173 G:194 B:204

H:199 S:15 B:80

L*:77.17 a*:-5.05 b*:-7.41

C:37% M:19% Y:18% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #ccadad H:360 S:15 B:80 #ccadb3 H:350 S:15 B:80 #ccadb8 H:340 S:15 B:80 #ccadbd H:330 S:15 B:80 #ccadc2 H:320 S:15 B:80 #ccadc7 H:310 S:15 B:80 #ccadcc H:300 S:15 B:80 #c7adcc H:290 S:15 B:80 #c2adcc H:280 S:15 B:80 #bdadcc H:270 S:15 B:80 #b8adcc H:260 S:15 B:80 #b3adcc H:250 S:15 B:80 #adadcc H:240 S:15 B:80 #adb3cc H:230 S:15 B:80 #adb8cc H:220 S:15 B:80 #adbdcc H:210 S:15 B:80 #adc2cc H:200 S:15 B:80 #adc7cc H:190 S:15 B:80 #adcccc H:180 S:15 B:80 #adccc7 H:170 S:15 B:80 #adccc2 H:160 S:15 B:80 #adccbd H:150 S:15 B:80 #adccb8 H:140 S:15 B:80 #adccb3 H:130 S:15 B:80 #adccad H:120 S:15 B:80 #b3ccad H:110 S:15 B:80 #b8ccad H:100 S:15 B:80 #bdccad H:90 S:15 B:80 #c2ccad H:80 S:15 B:80 #c7ccad H:70 S:15 B:80 #ccccad H:60 S:15 B:80 #ccc7ad H:50 S:15 B:80 #ccc2ad H:40 S:15 B:80 #ccbdad H:30 S:15 B:80 #ccb8ad H:20 S:15 B:80 #ccb3ad H:10 S:15 B:80 #ccadad H:0 S:15 B:80
明度 #d9f3ff H:199 S:15 B:100 #c3dbe6 H:199 S:15 B:90 #adc2cc H:199 S:15 B:80 #98aab3 H:199 S:15 B:70 #829299 H:199 S:15 B:60 #6c7980 H:199 S:15 B:50 #576166 H:199 S:15 B:40 #41494d H:199 S:15 B:30 #2b3133 H:199 S:15 B:20 #16181a H:199 S:15 B:10 #000000 H:199 S:15 B:0
彩度 #008bcc H:199 S:100 B:80 #1492cc H:199 S:90 B:80 #2998cc H:199 S:80 B:80 #3d9fcc H:199 S:70 B:80 #52a5cc H:199 S:60 B:80 #66accc H:199 S:50 B:80 #7ab2cc H:199 S:40 B:80 #8fb9cc H:199 S:30 B:80 #a3bfcc H:199 S:20 B:80 #b8c6cc H:199 S:10 B:80 #cccccc H:199 S:0 B:80
補色 #ccadb3 H:349 S:15 B:80 #ccb7ad H:19 S:15 B:80 #ccc6ad H:49 S:15 B:80
類似色 #adccb7 H:139 S:15 B:80 #adccbf H:154 S:15 B:80 #adccc6 H:169 S:15 B:80 #adcacc H:184 S:15 B:80 #adc2cc H:199 S:15 B:80 #adbbcc H:214 S:15 B:80 #adb3cc H:229 S:15 B:80 #afadcc H:244 S:15 B:80 #b7adcc H:259 S:15 B:80

#adc2ccの配色パターン