#a9c7cc

Hexadecimal Color Code

R:169 G:199 B:204

H:189 S:17 B:80

L*:78.25 a*:-8.96 b*:-5.85

C:39% M:15% Y:20% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #cca9a9 H:360 S:17 B:80 #cca9af H:350 S:17 B:80 #cca9b5 H:340 S:17 B:80 #cca9bb H:330 S:17 B:80 #cca9c0 H:320 S:17 B:80 #cca9c6 H:310 S:17 B:80 #cca9cc H:300 S:17 B:80 #c6a9cc H:290 S:17 B:80 #c0a9cc H:280 S:17 B:80 #bba9cc H:270 S:17 B:80 #b5a9cc H:260 S:17 B:80 #afa9cc H:250 S:17 B:80 #a9a9cc H:240 S:17 B:80 #a9afcc H:230 S:17 B:80 #a9b5cc H:220 S:17 B:80 #a9bbcc H:210 S:17 B:80 #a9c0cc H:200 S:17 B:80 #a9c6cc H:190 S:17 B:80 #a9cccc H:180 S:17 B:80 #a9ccc6 H:170 S:17 B:80 #a9ccc0 H:160 S:17 B:80 #a9ccbb H:150 S:17 B:80 #a9ccb5 H:140 S:17 B:80 #a9ccaf H:130 S:17 B:80 #a9cca9 H:120 S:17 B:80 #afcca9 H:110 S:17 B:80 #b5cca9 H:100 S:17 B:80 #bbcca9 H:90 S:17 B:80 #c0cca9 H:80 S:17 B:80 #c6cca9 H:70 S:17 B:80 #cccca9 H:60 S:17 B:80 #ccc6a9 H:50 S:17 B:80 #ccc0a9 H:40 S:17 B:80 #ccbba9 H:30 S:17 B:80 #ccb5a9 H:20 S:17 B:80 #ccafa9 H:10 S:17 B:80 #cca9a9 H:0 S:17 B:80
明度 #d4f8ff H:189 S:17 B:100 #bee0e6 H:189 S:17 B:90 #a9c7cc H:189 S:17 B:80 #94aeb3 H:189 S:17 B:70 #7f9599 H:189 S:17 B:60 #6a7c80 H:189 S:17 B:50 #556366 H:189 S:17 B:40 #3f4b4d H:189 S:17 B:30 #2a3233 H:189 S:17 B:20 #15191a H:189 S:17 B:10 #000000 H:189 S:17 B:0
彩度 #00adcc H:189 S:100 B:80 #14b0cc H:189 S:90 B:80 #29b4cc H:189 S:80 B:80 #3db7cc H:189 S:70 B:80 #52bacc H:189 S:60 B:80 #66bdcc H:189 S:50 B:80 #7ac0cc H:189 S:40 B:80 #8fc3cc H:189 S:30 B:80 #a3c6cc H:189 S:20 B:80 #b8c9cc H:189 S:10 B:80 #cccccc H:189 S:0 B:80
補色 #cca9b5 H:339 S:17 B:80 #ccafa9 H:9 S:17 B:80 #ccc0a9 H:39 S:17 B:80
類似色 #a9ccaf H:129 S:17 B:80 #a9ccb7 H:144 S:17 B:80 #a9ccc0 H:159 S:17 B:80 #a9ccc9 H:174 S:17 B:80 #a9c7cc H:189 S:17 B:80 #a9becc H:204 S:17 B:80 #a9b5cc H:219 S:17 B:80 #a9adcc H:234 S:17 B:80 #afa9cc H:249 S:17 B:80

#a9c7ccの配色パターン