#c6a9cc

Hexadecimal Color Code

R:198 G:169 B:204

H:290 S:17 B:80

L*:72.72 a*:16.78 b*:-13.86

C:27% M:39% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #cca9a9 H:360 S:17 B:80 #cca9af H:350 S:17 B:80 #cca9b5 H:340 S:17 B:80 #cca9bb H:330 S:17 B:80 #cca9c0 H:320 S:17 B:80 #cca9c6 H:310 S:17 B:80 #cca9cc H:300 S:17 B:80 #c6a9cc H:290 S:17 B:80 #c0a9cc H:280 S:17 B:80 #bba9cc H:270 S:17 B:80 #b5a9cc H:260 S:17 B:80 #afa9cc H:250 S:17 B:80 #a9a9cc H:240 S:17 B:80 #a9afcc H:230 S:17 B:80 #a9b5cc H:220 S:17 B:80 #a9bbcc H:210 S:17 B:80 #a9c0cc H:200 S:17 B:80 #a9c6cc H:190 S:17 B:80 #a9cccc H:180 S:17 B:80 #a9ccc6 H:170 S:17 B:80 #a9ccc0 H:160 S:17 B:80 #a9ccbb H:150 S:17 B:80 #a9ccb5 H:140 S:17 B:80 #a9ccaf H:130 S:17 B:80 #a9cca9 H:120 S:17 B:80 #afcca9 H:110 S:17 B:80 #b5cca9 H:100 S:17 B:80 #bbcca9 H:90 S:17 B:80 #c0cca9 H:80 S:17 B:80 #c6cca9 H:70 S:17 B:80 #cccca9 H:60 S:17 B:80 #ccc6a9 H:50 S:17 B:80 #ccc0a9 H:40 S:17 B:80 #ccbba9 H:30 S:17 B:80 #ccb5a9 H:20 S:17 B:80 #ccafa9 H:10 S:17 B:80 #cca9a9 H:0 S:17 B:80
明度 #f8d4ff H:290 S:17 B:100 #dfbee6 H:290 S:17 B:90 #c6a9cc H:290 S:17 B:80 #ad94b3 H:290 S:17 B:70 #957f99 H:290 S:17 B:60 #7c6a80 H:290 S:17 B:50 #635566 H:290 S:17 B:40 #4a3f4d H:290 S:17 B:30 #322a33 H:290 S:17 B:20 #19151a H:290 S:17 B:10 #000000 H:290 S:17 B:0
彩度 #aa00cc H:290 S:100 B:80 #ad14cc H:290 S:90 B:80 #b129cc H:290 S:80 B:80 #b43dcc H:290 S:70 B:80 #b852cc H:290 S:60 B:80 #bb66cc H:290 S:50 B:80 #be7acc H:290 S:40 B:80 #c28fcc H:290 S:30 B:80 #c5a3cc H:290 S:20 B:80 #c9b8cc H:290 S:10 B:80 #cccccc H:290 S:0 B:80
補色 #c0cca9 H:80 S:17 B:80 #afcca9 H:110 S:17 B:80 #a9ccb5 H:140 S:17 B:80
類似色 #a9afcc H:230 S:17 B:80 #aca9cc H:245 S:17 B:80 #b5a9cc H:260 S:17 B:80 #bea9cc H:275 S:17 B:80 #c6a9cc H:290 S:17 B:80 #cca9c9 H:305 S:17 B:80 #cca9c0 H:320 S:17 B:80 #cca9b8 H:335 S:17 B:80 #cca9af H:350 S:17 B:80

#c6a9ccの配色パターン