#9effae

Hexadecimal Color Code

R:158 G:255 B:174

H:130 S:38 B:100

L*:92.5 a*:-44.82 b*:29.94

C:40% M:0% Y:47% K:0%

淡い緑系の色

色相 #ff9e9e H:360 S:38 B:100 #ff9eae H:350 S:38 B:100 #ff9ebe H:340 S:38 B:100 #ff9ecf H:330 S:38 B:100 #ff9edf H:320 S:38 B:100 #ff9eef H:310 S:38 B:100 #ff9eff H:300 S:38 B:100 #ef9eff H:290 S:38 B:100 #df9eff H:280 S:38 B:100 #cf9eff H:270 S:38 B:100 #be9eff H:260 S:38 B:100 #ae9eff H:250 S:38 B:100 #9e9eff H:240 S:38 B:100 #9eaeff H:230 S:38 B:100 #9ebeff H:220 S:38 B:100 #9ecfff H:210 S:38 B:100 #9edfff H:200 S:38 B:100 #9eefff H:190 S:38 B:100 #9effff H:180 S:38 B:100 #9effef H:170 S:38 B:100 #9effdf H:160 S:38 B:100 #9effcf H:150 S:38 B:100 #9effbe H:140 S:38 B:100 #9effae H:130 S:38 B:100 #9eff9e H:120 S:38 B:100 #aeff9e H:110 S:38 B:100 #beff9e H:100 S:38 B:100 #cfff9e H:90 S:38 B:100 #dfff9e H:80 S:38 B:100 #efff9e H:70 S:38 B:100 #ffff9e H:60 S:38 B:100 #ffef9e H:50 S:38 B:100 #ffdf9e H:40 S:38 B:100 #ffcf9e H:30 S:38 B:100 #ffbe9e H:20 S:38 B:100 #ffae9e H:10 S:38 B:100 #ff9e9e H:0 S:38 B:100
明度 #9effae H:130 S:38 B:100 #8ee69d H:130 S:38 B:90 #7ecc8b H:130 S:38 B:80 #6fb37a H:130 S:38 B:70 #5f9969 H:130 S:38 B:60 #4f8057 H:130 S:38 B:50 #3f6646 H:130 S:38 B:40 #2f4d34 H:130 S:38 B:30 #203323 H:130 S:38 B:20 #101a11 H:130 S:38 B:10 #000000 H:130 S:38 B:0
彩度 #00ff2b H:130 S:100 B:100 #1aff40 H:130 S:90 B:100 #33ff55 H:130 S:80 B:100 #4dff6a H:130 S:70 B:100 #66ff80 H:130 S:60 B:100 #80ff95 H:130 S:50 B:100 #99ffaa H:130 S:40 B:100 #b3ffbf H:130 S:30 B:100 #ccffd5 H:130 S:20 B:100 #e6ffea H:130 S:10 B:100 #ffffff H:130 S:0 B:100
補色 #df9eff H:280 S:38 B:100 #ff9eef H:310 S:38 B:100 #ff9ebe H:340 S:38 B:100
類似色 #efff9e H:70 S:38 B:100 #d7ff9e H:85 S:38 B:100 #beff9e H:100 S:38 B:100 #a6ff9e H:115 S:38 B:100 #9effae H:130 S:38 B:100 #9effc6 H:145 S:38 B:100 #9effdf H:160 S:38 B:100 #9efff7 H:175 S:38 B:100 #9eefff H:190 S:38 B:100

#9effaeの配色パターン