#79f8f9

Hexadecimal Color Code

R:121 G:248 B:249

H:180 S:51 B:98

L*:90.79 a*:-34.9 b*:-11.29

C:46% M:0% Y:16% K:0%

軽い青緑系の色

色相 #fa7a7a H:360 S:51 B:98 #fa7a90 H:350 S:51 B:98 #fa7aa5 H:340 S:51 B:98 #fa7aba H:330 S:51 B:98 #fa7acf H:320 S:51 B:98 #fa7ae5 H:310 S:51 B:98 #fa7afa H:300 S:51 B:98 #e57afa H:290 S:51 B:98 #cf7afa H:280 S:51 B:98 #ba7afa H:270 S:51 B:98 #a57afa H:260 S:51 B:98 #907afa H:250 S:51 B:98 #7a7afa H:240 S:51 B:98 #7a90fa H:230 S:51 B:98 #7aa5fa H:220 S:51 B:98 #7abafa H:210 S:51 B:98 #7acffa H:200 S:51 B:98 #7ae5fa H:190 S:51 B:98 #7afafa H:180 S:51 B:98 #7afae5 H:170 S:51 B:98 #7afacf H:160 S:51 B:98 #7afaba H:150 S:51 B:98 #7afaa5 H:140 S:51 B:98 #7afa90 H:130 S:51 B:98 #7afa7a H:120 S:51 B:98 #90fa7a H:110 S:51 B:98 #a5fa7a H:100 S:51 B:98 #bafa7a H:90 S:51 B:98 #cffa7a H:80 S:51 B:98 #e5fa7a H:70 S:51 B:98 #fafa7a H:60 S:51 B:98 #fae57a H:50 S:51 B:98 #facf7a H:40 S:51 B:98 #faba7a H:30 S:51 B:98 #faa57a H:20 S:51 B:98 #fa907a H:10 S:51 B:98 #fa7a7a H:0 S:51 B:98
明度 #7dffff H:180 S:51 B:100 #70e6e6 H:180 S:51 B:90 #64cccc H:180 S:51 B:80 #57b3b3 H:180 S:51 B:70 #4b9999 H:180 S:51 B:60 #3e8080 H:180 S:51 B:50 #326666 H:180 S:51 B:40 #254d4d H:180 S:51 B:30 #193333 H:180 S:51 B:20 #0c1a1a H:180 S:51 B:10 #000000 H:180 S:51 B:0
彩度 #00fafa H:180 S:100 B:98 #19fafa H:180 S:90 B:98 #32fafa H:180 S:80 B:98 #4bfafa H:180 S:70 B:98 #64fafa H:180 S:60 B:98 #7dfafa H:180 S:50 B:98 #96fafa H:180 S:40 B:98 #affafa H:180 S:30 B:98 #c8fafa H:180 S:20 B:98 #e1fafa H:180 S:10 B:98 #fafafa H:180 S:0 B:98
補色 #fa7aba H:330 S:51 B:98 #fa7a7a H:360 S:51 B:98 #faba7a H:30 S:51 B:98
類似色 #7afa7a H:120 S:51 B:98 #7afa9a H:135 S:51 B:98 #7afaba H:150 S:51 B:98 #7afada H:165 S:51 B:98 #7afafa H:180 S:51 B:98 #7adafa H:195 S:51 B:98 #7abafa H:210 S:51 B:98 #7a9afa H:225 S:51 B:98 #7a7afa H:240 S:51 B:98

#79f8f9の配色パターン