#fff9fe

Hexadecimal Color Code

R:255 G:249 B:254

H:310 S:2 B:100

L*:98.49 a*:2.86 b*:-1.67

C:0% M:5% Y:0% K:0%

紫系の色

色相 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fafbff H:230 S:2 B:100 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafdff H:200 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafffc H:150 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffa H:120 S:2 B:100 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100 #fdfffa H:80 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fffefa H:50 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffafa H:0 S:2 B:100
明度 #fffafe H:310 S:2 B:100 #e6e1e5 H:310 S:2 B:90 #ccc8cb H:310 S:2 B:80 #b3afb2 H:310 S:2 B:70 #999698 H:310 S:2 B:60 #807d7f H:310 S:2 B:50 #666466 H:310 S:2 B:40 #4d4b4c H:310 S:2 B:30 #333233 H:310 S:2 B:20 #1a1919 H:310 S:2 B:10 #000000 H:310 S:2 B:0
彩度 #ff00d5 H:310 S:100 B:100 #ff1ad9 H:310 S:90 B:100 #ff33dd H:310 S:80 B:100 #ff4de1 H:310 S:70 B:100 #ff66e6 H:310 S:60 B:100 #ff80ea H:310 S:50 B:100 #ff99ee H:310 S:40 B:100 #ffb3f2 H:310 S:30 B:100 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #ffe6fb H:310 S:10 B:100 #ffffff H:310 S:0 B:100
補色 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100
類似色 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fcfaff H:265 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fffaff H:295 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffafd H:325 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafa H:355 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100

#fff9feの配色パターン