#fff9fd

Hexadecimal Color Code

R:255 G:249 B:253

H:320 S:2 B:100

L*:98.47 a*:2.68 b*:-1.19

C:0% M:5% Y:0% K:0%

赤紫系の色

色相 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fafbff H:230 S:2 B:100 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafdff H:200 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafffc H:150 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffa H:120 S:2 B:100 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100 #fdfffa H:80 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fffefa H:50 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffafa H:0 S:2 B:100
明度 #fffafd H:320 S:2 B:100 #e6e1e4 H:320 S:2 B:90 #ccc8cb H:320 S:2 B:80 #b3afb1 H:320 S:2 B:70 #999698 H:320 S:2 B:60 #807d7f H:320 S:2 B:50 #666465 H:320 S:2 B:40 #4d4b4c H:320 S:2 B:30 #333233 H:320 S:2 B:20 #1a1919 H:320 S:2 B:10 #000000 H:320 S:2 B:0
彩度 #ff00aa H:320 S:100 B:100 #ff1ab3 H:320 S:90 B:100 #ff33bb H:320 S:80 B:100 #ff4dc4 H:320 S:70 B:100 #ff66cc H:320 S:60 B:100 #ff80d5 H:320 S:50 B:100 #ff99dd H:320 S:40 B:100 #ffb3e6 H:320 S:30 B:100 #ffccee H:320 S:20 B:100 #ffe6f7 H:320 S:10 B:100 #ffffff H:320 S:0 B:100
補色 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100
類似色 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fdfaff H:275 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fffaff H:305 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafc H:335 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafa H:5 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100

#fff9fdの配色パターン