#fff9fb

Hexadecimal Color Code

R:255 G:249 B:251

H:340 S:2 B:100

L*:98.42 a*:2.34 b*:-0.24

C:0% M:5% Y:1% K:0%

赤紫系の色

色相 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fafbff H:230 S:2 B:100 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafdff H:200 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafffc H:150 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffa H:120 S:2 B:100 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100 #fdfffa H:80 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fffefa H:50 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffafa H:0 S:2 B:100
明度 #fffafc H:340 S:2 B:100 #e6e1e2 H:340 S:2 B:90 #ccc8c9 H:340 S:2 B:80 #b3afb0 H:340 S:2 B:70 #999697 H:340 S:2 B:60 #807d7e H:340 S:2 B:50 #666465 H:340 S:2 B:40 #4d4b4b H:340 S:2 B:30 #333232 H:340 S:2 B:20 #1a1919 H:340 S:2 B:10 #000000 H:340 S:2 B:0
彩度 #ff0055 H:340 S:100 B:100 #ff1a66 H:340 S:90 B:100 #ff3377 H:340 S:80 B:100 #ff4d88 H:340 S:70 B:100 #ff6699 H:340 S:60 B:100 #ff80aa H:340 S:50 B:100 #ff99bb H:340 S:40 B:100 #ffb3cc H:340 S:30 B:100 #ffccdd H:340 S:20 B:100 #ffe6ee H:340 S:10 B:100 #ffffff H:340 S:0 B:100
補色 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100
類似色 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fffaff H:295 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffafd H:325 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafa H:355 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffcfa H:25 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100

#fff9fbの配色パターン