#ffb8b0

Hexadecimal Color Code

R:255 G:184 B:176

H:6 S:31 B:100

L*:81.11 a*:24.65 b*:14.27

C:0% M:39% Y:24% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb0b0 H:360 S:31 B:100 #ffb0bd H:350 S:31 B:100 #ffb0ca H:340 S:31 B:100 #ffb0d7 H:330 S:31 B:100 #ffb0e5 H:320 S:31 B:100 #ffb0f2 H:310 S:31 B:100 #ffb0ff H:300 S:31 B:100 #f2b0ff H:290 S:31 B:100 #e5b0ff H:280 S:31 B:100 #d7b0ff H:270 S:31 B:100 #cab0ff H:260 S:31 B:100 #bdb0ff H:250 S:31 B:100 #b0b0ff H:240 S:31 B:100 #b0bdff H:230 S:31 B:100 #b0caff H:220 S:31 B:100 #b0d7ff H:210 S:31 B:100 #b0e5ff H:200 S:31 B:100 #b0f2ff H:190 S:31 B:100 #b0ffff H:180 S:31 B:100 #b0fff2 H:170 S:31 B:100 #b0ffe5 H:160 S:31 B:100 #b0ffd7 H:150 S:31 B:100 #b0ffca H:140 S:31 B:100 #b0ffbd H:130 S:31 B:100 #b0ffb0 H:120 S:31 B:100 #bdffb0 H:110 S:31 B:100 #caffb0 H:100 S:31 B:100 #d7ffb0 H:90 S:31 B:100 #e5ffb0 H:80 S:31 B:100 #f2ffb0 H:70 S:31 B:100 #ffffb0 H:60 S:31 B:100 #fff2b0 H:50 S:31 B:100 #ffe5b0 H:40 S:31 B:100 #ffd7b0 H:30 S:31 B:100 #ffcab0 H:20 S:31 B:100 #ffbdb0 H:10 S:31 B:100 #ffb0b0 H:0 S:31 B:100
明度 #ffb8b0 H:6 S:31 B:100 #e6a59e H:6 S:31 B:90 #cc938d H:6 S:31 B:80 #b3817b H:6 S:31 B:70 #996e6a H:6 S:31 B:60 #805c58 H:6 S:31 B:50 #664a46 H:6 S:31 B:40 #4d3735 H:6 S:31 B:30 #332523 H:6 S:31 B:20 #1a1212 H:6 S:31 B:10 #000000 H:6 S:31 B:0
彩度 #ff1a00 H:6 S:100 B:100 #ff301a H:6 S:90 B:100 #ff4733 H:6 S:80 B:100 #ff5e4d H:6 S:70 B:100 #ff7566 H:6 S:60 B:100 #ff8c80 H:6 S:50 B:100 #ffa399 H:6 S:40 B:100 #ffbab3 H:6 S:30 B:100 #ffd1cc H:6 S:20 B:100 #ffe8e6 H:6 S:10 B:100 #ffffff H:6 S:0 B:100
補色 #b0ffdf H:156 S:31 B:100 #b0f7ff H:186 S:31 B:100 #b0d0ff H:216 S:31 B:100
類似色 #fff7b0 H:54 S:31 B:100 #ffe3b0 H:39 S:31 B:100 #ffd0b0 H:24 S:31 B:100 #ffbcb0 H:9 S:31 B:100 #ffb8b0 H:6 S:31 B:100 #ffccb0 H:21 S:31 B:100 #ffdfb0 H:36 S:31 B:100 #fff3b0 H:51 S:31 B:100 #f7ffb0 H:66 S:31 B:100

#ffb8b0の配色パターン