#ffb4b3

Hexadecimal Color Code

R:255 G:180 B:179

H:1 S:30 B:100

L*:80.27 a*:27.13 b*:11.46

C:0% M:42% Y:22% K:0%

淡い赤系の色

色相 #ffb3b3 H:360 S:30 B:100 #ffb3bf H:350 S:30 B:100 #ffb3cc H:340 S:30 B:100 #ffb3d9 H:330 S:30 B:100 #ffb3e6 H:320 S:30 B:100 #ffb3f2 H:310 S:30 B:100 #ffb3ff H:300 S:30 B:100 #f2b3ff H:290 S:30 B:100 #e6b3ff H:280 S:30 B:100 #d9b3ff H:270 S:30 B:100 #ccb3ff H:260 S:30 B:100 #bfb3ff H:250 S:30 B:100 #b3b3ff H:240 S:30 B:100 #b3bfff H:230 S:30 B:100 #b3ccff H:220 S:30 B:100 #b3d9ff H:210 S:30 B:100 #b3e6ff H:200 S:30 B:100 #b3f2ff H:190 S:30 B:100 #b3ffff H:180 S:30 B:100 #b3fff2 H:170 S:30 B:100 #b3ffe6 H:160 S:30 B:100 #b3ffd9 H:150 S:30 B:100 #b3ffcc H:140 S:30 B:100 #b3ffbf H:130 S:30 B:100 #b3ffb3 H:120 S:30 B:100 #bfffb3 H:110 S:30 B:100 #ccffb3 H:100 S:30 B:100 #d9ffb3 H:90 S:30 B:100 #e6ffb3 H:80 S:30 B:100 #f2ffb3 H:70 S:30 B:100 #ffffb3 H:60 S:30 B:100 #fff2b3 H:50 S:30 B:100 #ffe6b3 H:40 S:30 B:100 #ffd9b3 H:30 S:30 B:100 #ffccb3 H:20 S:30 B:100 #ffbfb3 H:10 S:30 B:100 #ffb3b3 H:0 S:30 B:100
明度 #ffb4b3 H:1 S:30 B:100 #e6a2a1 H:1 S:30 B:90 #cc908f H:1 S:30 B:80 #b37e7d H:1 S:30 B:70 #996c6b H:1 S:30 B:60 #805a59 H:1 S:30 B:50 #664847 H:1 S:30 B:40 #4d3636 H:1 S:30 B:30 #332424 H:1 S:30 B:20 #1a1212 H:1 S:30 B:10 #000000 H:1 S:30 B:0
彩度 #ff0400 H:1 S:100 B:100 #ff1d1a H:1 S:90 B:100 #ff3633 H:1 S:80 B:100 #ff4f4d H:1 S:70 B:100 #ff6966 H:1 S:60 B:100 #ff8280 H:1 S:50 B:100 #ff9b99 H:1 S:40 B:100 #ffb4b3 H:1 S:30 B:100 #ffcdcc H:1 S:20 B:100 #ffe6e6 H:1 S:10 B:100 #ffffff H:1 S:0 B:100
補色 #b3ffda H:151 S:30 B:100 #b3feff H:181 S:30 B:100 #b3d7ff H:211 S:30 B:100
類似色 #fffeb3 H:59 S:30 B:100 #ffebb3 H:44 S:30 B:100 #ffd7b3 H:29 S:30 B:100 #ffc4b3 H:14 S:30 B:100 #ffb4b3 H:1 S:30 B:100 #ffc7b3 H:16 S:30 B:100 #ffdab3 H:31 S:30 B:100 #ffedb3 H:46 S:30 B:100 #feffb3 H:61 S:30 B:100

#ffb4b3の配色パターン