#f9f9ff

Hexadecimal Color Code

R:249 G:249 B:255

H:240 S:2 B:100

L*:98.07 a*:1.06 b*:-2.86

C:2% M:3% Y:0% K:0%

青紫系の色

色相 #fffafa H:360 S:2 B:100 #fffafb H:350 S:2 B:100 #fffafc H:340 S:2 B:100 #fffafc H:330 S:2 B:100 #fffafd H:320 S:2 B:100 #fffafe H:310 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100 #fefaff H:290 S:2 B:100 #fdfaff H:280 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fcfaff H:260 S:2 B:100 #fbfaff H:250 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fafbff H:230 S:2 B:100 #fafcff H:220 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafdff H:200 S:2 B:100 #fafeff H:190 S:2 B:100 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafffe H:170 S:2 B:100 #fafffd H:160 S:2 B:100 #fafffc H:150 S:2 B:100 #fafffc H:140 S:2 B:100 #fafffb H:130 S:2 B:100 #fafffa H:120 S:2 B:100 #fbfffa H:110 S:2 B:100 #fcfffa H:100 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100 #fdfffa H:80 S:2 B:100 #fefffa H:70 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fffefa H:50 S:2 B:100 #fffdfa H:40 S:2 B:100 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffcfa H:20 S:2 B:100 #fffbfa H:10 S:2 B:100 #fffafa H:0 S:2 B:100
明度 #fafaff H:240 S:2 B:100 #e1e1e6 H:240 S:2 B:90 #c8c8cc H:240 S:2 B:80 #afafb3 H:240 S:2 B:70 #969699 H:240 S:2 B:60 #7d7d80 H:240 S:2 B:50 #646466 H:240 S:2 B:40 #4b4b4d H:240 S:2 B:30 #323233 H:240 S:2 B:20 #19191a H:240 S:2 B:10 #000000 H:240 S:2 B:0
彩度 #0000ff H:240 S:100 B:100 #1a1aff H:240 S:90 B:100 #3333ff H:240 S:80 B:100 #4d4dff H:240 S:70 B:100 #6666ff H:240 S:60 B:100 #8080ff H:240 S:50 B:100 #9999ff H:240 S:40 B:100 #b3b3ff H:240 S:30 B:100 #ccccff H:240 S:20 B:100 #e6e6ff H:240 S:10 B:100 #ffffff H:240 S:0 B:100
補色 #fffcfa H:30 S:2 B:100 #fffffa H:60 S:2 B:100 #fcfffa H:90 S:2 B:100
類似色 #faffff H:180 S:2 B:100 #fafeff H:195 S:2 B:100 #fafcff H:210 S:2 B:100 #fafbff H:225 S:2 B:100 #fafaff H:240 S:2 B:100 #fbfaff H:255 S:2 B:100 #fcfaff H:270 S:2 B:100 #fefaff H:285 S:2 B:100 #fffaff H:300 S:2 B:100

#f9f9ffの配色パターン