#f7adff

Hexadecimal Color Code

R:247 G:173 B:255

H:294 S:32 B:100

L*:80.11 a*:40.13 b*:-29.85

C:16% M:39% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffadad H:360 S:32 B:100 #ffadbb H:350 S:32 B:100 #ffadc9 H:340 S:32 B:100 #ffadd6 H:330 S:32 B:100 #ffade4 H:320 S:32 B:100 #ffadf1 H:310 S:32 B:100 #ffadff H:300 S:32 B:100 #f1adff H:290 S:32 B:100 #e4adff H:280 S:32 B:100 #d6adff H:270 S:32 B:100 #c9adff H:260 S:32 B:100 #bbadff H:250 S:32 B:100 #adadff H:240 S:32 B:100 #adbbff H:230 S:32 B:100 #adc9ff H:220 S:32 B:100 #add6ff H:210 S:32 B:100 #ade4ff H:200 S:32 B:100 #adf1ff H:190 S:32 B:100 #adffff H:180 S:32 B:100 #adfff1 H:170 S:32 B:100 #adffe4 H:160 S:32 B:100 #adffd6 H:150 S:32 B:100 #adffc9 H:140 S:32 B:100 #adffbb H:130 S:32 B:100 #adffad H:120 S:32 B:100 #bbffad H:110 S:32 B:100 #c9ffad H:100 S:32 B:100 #d6ffad H:90 S:32 B:100 #e4ffad H:80 S:32 B:100 #f1ffad H:70 S:32 B:100 #ffffad H:60 S:32 B:100 #fff1ad H:50 S:32 B:100 #ffe4ad H:40 S:32 B:100 #ffd6ad H:30 S:32 B:100 #ffc9ad H:20 S:32 B:100 #ffbbad H:10 S:32 B:100 #ffadad H:0 S:32 B:100
明度 #f7adff H:294 S:32 B:100 #de9ce6 H:294 S:32 B:90 #c58bcc H:294 S:32 B:80 #ad79b3 H:294 S:32 B:70 #946899 H:294 S:32 B:60 #7b5780 H:294 S:32 B:50 #634566 H:294 S:32 B:40 #4a344d H:294 S:32 B:30 #312333 H:294 S:32 B:20 #19111a H:294 S:32 B:10 #000000 H:294 S:32 B:0
彩度 #e600ff H:294 S:100 B:100 #e81aff H:294 S:90 B:100 #eb33ff H:294 S:80 B:100 #ed4dff H:294 S:70 B:100 #f066ff H:294 S:60 B:100 #f280ff H:294 S:50 B:100 #f599ff H:294 S:40 B:100 #f7b3ff H:294 S:30 B:100 #faccff H:294 S:20 B:100 #fce6ff H:294 S:10 B:100 #ffffff H:294 S:0 B:100
補色 #deffad H:84 S:32 B:100 #b6ffad H:114 S:32 B:100 #adffce H:144 S:32 B:100
類似色 #adb6ff H:234 S:32 B:100 #baadff H:249 S:32 B:100 #ceadff H:264 S:32 B:100 #e2adff H:279 S:32 B:100 #f7adff H:294 S:32 B:100 #ffadf3 H:309 S:32 B:100 #ffadde H:324 S:32 B:100 #ffadca H:339 S:32 B:100 #ffadb6 H:354 S:32 B:100

#f7adffの配色パターン