#eadaf2

Hexadecimal Color Code

R:234 G:218 B:242

H:280 S:10 B:95

L*:88.94 a*:9.75 b*:-9.71

C:10% M:18% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #f2dada H:360 S:10 B:95 #f2dade H:350 S:10 B:95 #f2dae2 H:340 S:10 B:95 #f2dae6 H:330 S:10 B:95 #f2daea H:320 S:10 B:95 #f2daee H:310 S:10 B:95 #f2daf2 H:300 S:10 B:95 #eedaf2 H:290 S:10 B:95 #eadaf2 H:280 S:10 B:95 #e6daf2 H:270 S:10 B:95 #e2daf2 H:260 S:10 B:95 #dedaf2 H:250 S:10 B:95 #dadaf2 H:240 S:10 B:95 #dadef2 H:230 S:10 B:95 #dae2f2 H:220 S:10 B:95 #dae6f2 H:210 S:10 B:95 #daeaf2 H:200 S:10 B:95 #daeef2 H:190 S:10 B:95 #daf2f2 H:180 S:10 B:95 #daf2ee H:170 S:10 B:95 #daf2ea H:160 S:10 B:95 #daf2e6 H:150 S:10 B:95 #daf2e2 H:140 S:10 B:95 #daf2de H:130 S:10 B:95 #daf2da H:120 S:10 B:95 #def2da H:110 S:10 B:95 #e2f2da H:100 S:10 B:95 #e6f2da H:90 S:10 B:95 #eaf2da H:80 S:10 B:95 #eef2da H:70 S:10 B:95 #f2f2da H:60 S:10 B:95 #f2eeda H:50 S:10 B:95 #f2eada H:40 S:10 B:95 #f2e6da H:30 S:10 B:95 #f2e2da H:20 S:10 B:95 #f2deda H:10 S:10 B:95 #f2dada H:0 S:10 B:95
明度 #f7e6ff H:280 S:10 B:100 #decfe6 H:280 S:10 B:90 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #ada1b3 H:280 S:10 B:70 #948a99 H:280 S:10 B:60 #7b7380 H:280 S:10 B:50 #635c66 H:280 S:10 B:40 #4a454d H:280 S:10 B:30 #312e33 H:280 S:10 B:20 #19171a H:280 S:10 B:10 #000000 H:280 S:10 B:0
彩度 #a200f2 H:280 S:100 B:95 #aa18f2 H:280 S:90 B:95 #b230f2 H:280 S:80 B:95 #ba49f2 H:280 S:70 B:95 #c261f2 H:280 S:60 B:95 #ca79f2 H:280 S:50 B:95 #d291f2 H:280 S:40 B:95 #daaaf2 H:280 S:30 B:95 #e2c2f2 H:280 S:20 B:95 #eadaf2 H:280 S:10 B:95 #f2f2f2 H:280 S:0 B:95
補色 #eef2da H:70 S:10 B:95 #e2f2da H:100 S:10 B:95 #daf2de H:130 S:10 B:95
類似色 #dae2f2 H:220 S:10 B:95 #dadcf2 H:235 S:10 B:95 #dedaf2 H:250 S:10 B:95 #e4daf2 H:265 S:10 B:95 #eadaf2 H:280 S:10 B:95 #f0daf2 H:295 S:10 B:95 #f2daee H:310 S:10 B:95 #f2dae8 H:325 S:10 B:95 #f2dae2 H:340 S:10 B:95

#eadaf2の配色パターン