#daeaf2

Hexadecimal Color Code

R:218 G:234 B:242

H:200 S:10 B:95

L*:91.75 a*:-3.74 b*:-5.68

C:17% M:5% Y:5% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #f2dada H:360 S:10 B:95 #f2dade H:350 S:10 B:95 #f2dae2 H:340 S:10 B:95 #f2dae6 H:330 S:10 B:95 #f2daea H:320 S:10 B:95 #f2daee H:310 S:10 B:95 #f2daf2 H:300 S:10 B:95 #eedaf2 H:290 S:10 B:95 #eadaf2 H:280 S:10 B:95 #e6daf2 H:270 S:10 B:95 #e2daf2 H:260 S:10 B:95 #dedaf2 H:250 S:10 B:95 #dadaf2 H:240 S:10 B:95 #dadef2 H:230 S:10 B:95 #dae2f2 H:220 S:10 B:95 #dae6f2 H:210 S:10 B:95 #daeaf2 H:200 S:10 B:95 #daeef2 H:190 S:10 B:95 #daf2f2 H:180 S:10 B:95 #daf2ee H:170 S:10 B:95 #daf2ea H:160 S:10 B:95 #daf2e6 H:150 S:10 B:95 #daf2e2 H:140 S:10 B:95 #daf2de H:130 S:10 B:95 #daf2da H:120 S:10 B:95 #def2da H:110 S:10 B:95 #e2f2da H:100 S:10 B:95 #e6f2da H:90 S:10 B:95 #eaf2da H:80 S:10 B:95 #eef2da H:70 S:10 B:95 #f2f2da H:60 S:10 B:95 #f2eeda H:50 S:10 B:95 #f2eada H:40 S:10 B:95 #f2e6da H:30 S:10 B:95 #f2e2da H:20 S:10 B:95 #f2deda H:10 S:10 B:95 #f2dada H:0 S:10 B:95
明度 #e6f7ff H:200 S:10 B:100 #cfdee6 H:200 S:10 B:90 #b8c5cc H:200 S:10 B:80 #a1adb3 H:200 S:10 B:70 #8a9499 H:200 S:10 B:60 #737b80 H:200 S:10 B:50 #5c6366 H:200 S:10 B:40 #454a4d H:200 S:10 B:30 #2e3133 H:200 S:10 B:20 #17191a H:200 S:10 B:10 #000000 H:200 S:10 B:0
彩度 #00a2f2 H:200 S:100 B:95 #18aaf2 H:200 S:90 B:95 #30b2f2 H:200 S:80 B:95 #49baf2 H:200 S:70 B:95 #61c2f2 H:200 S:60 B:95 #79caf2 H:200 S:50 B:95 #91d2f2 H:200 S:40 B:95 #aadaf2 H:200 S:30 B:95 #c2e2f2 H:200 S:20 B:95 #daeaf2 H:200 S:10 B:95 #f2f2f2 H:200 S:0 B:95
補色 #f2dade H:350 S:10 B:95 #f2e2da H:20 S:10 B:95 #f2eeda H:50 S:10 B:95
類似色 #daf2e2 H:140 S:10 B:95 #daf2e8 H:155 S:10 B:95 #daf2ee H:170 S:10 B:95 #daf0f2 H:185 S:10 B:95 #daeaf2 H:200 S:10 B:95 #dae4f2 H:215 S:10 B:95 #dadef2 H:230 S:10 B:95 #dcdaf2 H:245 S:10 B:95 #e2daf2 H:260 S:10 B:95

#daeaf2の配色パターン