#dbf6ff

Hexadecimal Color Code

R:219 G:246 B:255

H:195 S:14 B:100

L*:95.24 a*:-6.97 b*:-7.27

C:17% M:0% Y:2% K:0%

青系の色

色相 #ffdbdb H:360 S:14 B:100 #ffdbe1 H:350 S:14 B:100 #ffdbe7 H:340 S:14 B:100 #ffdbed H:330 S:14 B:100 #ffdbf3 H:320 S:14 B:100 #ffdbf9 H:310 S:14 B:100 #ffdbff H:300 S:14 B:100 #f9dbff H:290 S:14 B:100 #f3dbff H:280 S:14 B:100 #eddbff H:270 S:14 B:100 #e7dbff H:260 S:14 B:100 #e1dbff H:250 S:14 B:100 #dbdbff H:240 S:14 B:100 #dbe1ff H:230 S:14 B:100 #dbe7ff H:220 S:14 B:100 #dbedff H:210 S:14 B:100 #dbf3ff H:200 S:14 B:100 #dbf9ff H:190 S:14 B:100 #dbffff H:180 S:14 B:100 #dbfff9 H:170 S:14 B:100 #dbfff3 H:160 S:14 B:100 #dbffed H:150 S:14 B:100 #dbffe7 H:140 S:14 B:100 #dbffe1 H:130 S:14 B:100 #dbffdb H:120 S:14 B:100 #e1ffdb H:110 S:14 B:100 #e7ffdb H:100 S:14 B:100 #edffdb H:90 S:14 B:100 #f3ffdb H:80 S:14 B:100 #f9ffdb H:70 S:14 B:100 #ffffdb H:60 S:14 B:100 #fff9db H:50 S:14 B:100 #fff3db H:40 S:14 B:100 #ffeddb H:30 S:14 B:100 #ffe7db H:20 S:14 B:100 #ffe1db H:10 S:14 B:100 #ffdbdb H:0 S:14 B:100
明度 #dbf6ff H:195 S:14 B:100 #c5dde6 H:195 S:14 B:90 #afc5cc H:195 S:14 B:80 #9aacb3 H:195 S:14 B:70 #849499 H:195 S:14 B:60 #6e7b80 H:195 S:14 B:50 #586266 H:195 S:14 B:40 #424a4d H:195 S:14 B:30 #2c3133 H:195 S:14 B:20 #16191a H:195 S:14 B:10 #000000 H:195 S:14 B:0
彩度 #00bfff H:195 S:100 B:100 #1ac6ff H:195 S:90 B:100 #33ccff H:195 S:80 B:100 #4dd2ff H:195 S:70 B:100 #66d9ff H:195 S:60 B:100 #80dfff H:195 S:50 B:100 #99e6ff H:195 S:40 B:100 #b3ecff H:195 S:30 B:100 #ccf2ff H:195 S:20 B:100 #e6f9ff H:195 S:10 B:100 #ffffff H:195 S:0 B:100
補色 #ffdbe4 H:345 S:14 B:100 #ffe4db H:15 S:14 B:100 #fff6db H:45 S:14 B:100
類似色 #dbffe4 H:135 S:14 B:100 #dbffed H:150 S:14 B:100 #dbfff6 H:165 S:14 B:100 #dbffff H:180 S:14 B:100 #dbf6ff H:195 S:14 B:100 #dbedff H:210 S:14 B:100 #dbe4ff H:225 S:14 B:100 #dbdbff H:240 S:14 B:100 #e4dbff H:255 S:14 B:100

#dbf6ffの配色パターン