#d5adff

Hexadecimal Color Code

R:213 G:173 B:255

H:269 S:32 B:100

L*:76.83 a*:29.8 b*:-35.18

C:27% M:37% Y:0% K:0%

淡い紫系の色

色相 #ffadad H:360 S:32 B:100 #ffadbb H:350 S:32 B:100 #ffadc9 H:340 S:32 B:100 #ffadd6 H:330 S:32 B:100 #ffade4 H:320 S:32 B:100 #ffadf1 H:310 S:32 B:100 #ffadff H:300 S:32 B:100 #f1adff H:290 S:32 B:100 #e4adff H:280 S:32 B:100 #d6adff H:270 S:32 B:100 #c9adff H:260 S:32 B:100 #bbadff H:250 S:32 B:100 #adadff H:240 S:32 B:100 #adbbff H:230 S:32 B:100 #adc9ff H:220 S:32 B:100 #add6ff H:210 S:32 B:100 #ade4ff H:200 S:32 B:100 #adf1ff H:190 S:32 B:100 #adffff H:180 S:32 B:100 #adfff1 H:170 S:32 B:100 #adffe4 H:160 S:32 B:100 #adffd6 H:150 S:32 B:100 #adffc9 H:140 S:32 B:100 #adffbb H:130 S:32 B:100 #adffad H:120 S:32 B:100 #bbffad H:110 S:32 B:100 #c9ffad H:100 S:32 B:100 #d6ffad H:90 S:32 B:100 #e4ffad H:80 S:32 B:100 #f1ffad H:70 S:32 B:100 #ffffad H:60 S:32 B:100 #fff1ad H:50 S:32 B:100 #ffe4ad H:40 S:32 B:100 #ffd6ad H:30 S:32 B:100 #ffc9ad H:20 S:32 B:100 #ffbbad H:10 S:32 B:100 #ffadad H:0 S:32 B:100
明度 #d5adff H:269 S:32 B:100 #c09ce6 H:269 S:32 B:90 #aa8bcc H:269 S:32 B:80 #9579b3 H:269 S:32 B:70 #806899 H:269 S:32 B:60 #6a5780 H:269 S:32 B:50 #554566 H:269 S:32 B:40 #40344d H:269 S:32 B:30 #2b2333 H:269 S:32 B:20 #15111a H:269 S:32 B:10 #000000 H:269 S:32 B:0
彩度 #7b00ff H:269 S:100 B:100 #881aff H:269 S:90 B:100 #9633ff H:269 S:80 B:100 #a34dff H:269 S:70 B:100 #b066ff H:269 S:60 B:100 #bd80ff H:269 S:50 B:100 #ca99ff H:269 S:40 B:100 #d7b3ff H:269 S:30 B:100 #e5ccff H:269 S:20 B:100 #f2e6ff H:269 S:10 B:100 #ffffff H:269 S:0 B:100
補色 #fffead H:59 S:32 B:100 #d8ffad H:89 S:32 B:100 #afffad H:119 S:32 B:100
類似色 #add8ff H:209 S:32 B:100 #adc3ff H:224 S:32 B:100 #adafff H:239 S:32 B:100 #c0adff H:254 S:32 B:100 #d5adff H:269 S:32 B:100 #e9adff H:284 S:32 B:100 #feadff H:299 S:32 B:100 #ffadec H:314 S:32 B:100 #ffadd8 H:329 S:32 B:100

#d5adffの配色パターン