#cc18cc

Hexadecimal Color Code

R:204 G:24 B:204

H:300 S:88 B:80

L*:49.31 a*:80.65 b*:-50.11

C:44% M:84% Y:0% K:0%

あざやかな紫系の色

色相 #cc1818 H:360 S:88 B:80 #cc1836 H:350 S:88 B:80 #cc1854 H:340 S:88 B:80 #cc1872 H:330 S:88 B:80 #cc1890 H:320 S:88 B:80 #cc18ae H:310 S:88 B:80 #cc18cc H:300 S:88 B:80 #ae18cc H:290 S:88 B:80 #9018cc H:280 S:88 B:80 #7218cc H:270 S:88 B:80 #5418cc H:260 S:88 B:80 #3618cc H:250 S:88 B:80 #1818cc H:240 S:88 B:80 #1836cc H:230 S:88 B:80 #1854cc H:220 S:88 B:80 #1872cc H:210 S:88 B:80 #1890cc H:200 S:88 B:80 #18aecc H:190 S:88 B:80 #18cccc H:180 S:88 B:80 #18ccae H:170 S:88 B:80 #18cc90 H:160 S:88 B:80 #18cc72 H:150 S:88 B:80 #18cc54 H:140 S:88 B:80 #18cc36 H:130 S:88 B:80 #18cc18 H:120 S:88 B:80 #36cc18 H:110 S:88 B:80 #54cc18 H:100 S:88 B:80 #72cc18 H:90 S:88 B:80 #90cc18 H:80 S:88 B:80 #aecc18 H:70 S:88 B:80 #cccc18 H:60 S:88 B:80 #ccae18 H:50 S:88 B:80 #cc9018 H:40 S:88 B:80 #cc7218 H:30 S:88 B:80 #cc5418 H:20 S:88 B:80 #cc3618 H:10 S:88 B:80 #cc1818 H:0 S:88 B:80
明度 #ff1fff H:300 S:88 B:100 #e61ce6 H:300 S:88 B:90 #cc18cc H:300 S:88 B:80 #b315b3 H:300 S:88 B:70 #991299 H:300 S:88 B:60 #800f80 H:300 S:88 B:50 #660c66 H:300 S:88 B:40 #4d094d H:300 S:88 B:30 #330633 H:300 S:88 B:20 #1a031a H:300 S:88 B:10 #000000 H:300 S:88 B:0
彩度 #cc00cc H:300 S:100 B:80 #cc14cc H:300 S:90 B:80 #cc29cc H:300 S:80 B:80 #cc3dcc H:300 S:70 B:80 #cc52cc H:300 S:60 B:80 #cc66cc H:300 S:50 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #cc8fcc H:300 S:30 B:80 #cca3cc H:300 S:20 B:80 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #cccccc H:300 S:0 B:80
補色 #72cc18 H:90 S:88 B:80 #18cc18 H:120 S:88 B:80 #18cc72 H:150 S:88 B:80
類似色 #1818cc H:240 S:88 B:80 #4518cc H:255 S:88 B:80 #7218cc H:270 S:88 B:80 #9f18cc H:285 S:88 B:80 #cc18cc H:300 S:88 B:80 #cc189f H:315 S:88 B:80 #cc1872 H:330 S:88 B:80 #cc1845 H:345 S:88 B:80 #cc1818 H:360 S:88 B:80

#cc18ccの配色パターン